Aktualności
Nagrody
14 Sierpnia
Źródło: www.lednicamuzeum.pl
Opublikowano: 2023-08-14

Lednicki Orzeł dla mediewisty z PAN

Prof. Andrzej Buko, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, został tegorocznym laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Nagroda została ustanowiona w 2009 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wśród jej 14 dotychczasowych laureatów są m.in. prof. Gerard Labuda, prof. Jerzy K. Strzelczyk, prof. Klementyna Żurowska, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Antoni Gąsiorowski i prof. Przemysław Urbańczyk. Do grona tego dołączył właśnie prof. Andrzej Buko, wybitnej klasy mediewista specjalizujący się w archeologii wczesnego średniowiecza, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz członek Prezydium PAN, w latach 2007–2015 dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, przez wiele lat związany także z Uniwersytetem Warszawskim.

Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroką tematykę kształtowania się cywilizacji europejskiej, a w swoich pracach naukowych podejmuje problematykę początków państwa polskiego, studiów osadniczych, obrzędowości pogrzebowej, a także pograniczy etnicznych i kulturowych w kontekście formowania się państw środkowoeuropejskich. Jest również uznawany za jednego z wiodących specjalistów w zakresie ceramologii archeologicznej. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych promując ideę badań interdyscyplinarnych. Pokłosiem prowadzonych przez niego badań jest ponad 300 publikacji, w tym 11 książek. Do wyjątkowych pozycji należą: trzykrotnie wznawiana Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia–hipotezy–interpretacje oraz Świt Państwa Polskiego (2021). Poza działalnością badawczą i dydaktyczną znaczące miejsce w jego dorobku zajmuje popularyzacja archeologii i zaangażowanie w kwestię ochrony zabytków.

Uroczyste wręczenie Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego odbędzie się 19 września 2023 r. na Ostrowie Lednickim.

MK, źródło: www.lednicamuzeum.pl

Dyskusja (0 komentarzy)