Aktualności
Nagrody
08 Stycznia
Źródło: Wydawnictwo UMCS
Opublikowano: 2024-01-08

„Lubelski Nobel” za autonomię uczelni

Dr hab. Marzena Świstak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej została laureatką Nagrody Naukowej im. prof. Edmunda Prosta. „Lubelskiego Nobla otrzymała za publikację poświęconą autonomii publicznych uczelni akademickich w Polsce.

Nagroda, indywidualna lub zespołowa, przyznawana jest od 2000 roku za pracę badawczą cechującą się oryginalnością i wysokimi walorami naukowymi; publikację książkową lub monografię, mającą szczególną wartość poznawczą; lub za innowacyjne wynalazki bądź udoskonalenia techniczne. Lubelskie Towarzystwo Naukowe wyróżnia nią za każdym razem tylko jednego przedstawiciela lubelskiego środowiska naukowego. W tym roku Nagroda Naukowa im. prof. Edmunda Prosta trafiła w ręce dr hab. Marzeny Świstak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Kapituła uhonorowała badaczkę za jej książkę „Autonomia publicznych uczelni akademickich w Polsce”.

To nowatorska, prekursorska praca, w której poruszono w sposób odważny i metodyczny niesamowicie istotne kwestie autonomii uczelni w kontekstach prawno-organizacyjnym, organizacji nauki, badań naukowych, edukacji czy spraw kadrowych – mówił podczas uroczystości prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prezes LTN.

Dr hab. Marzena Świstak to radca prawny, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny UMCS.

W 2008 r. ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego, Institute of Continuing Education na University of Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz studia podyplomowe w zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Była stypendystką Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej. Zakładała Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica w Lublinie, należy do European Law Institute z siedzibą w Wiedniu.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządów zawodowych i innych organizacji typu korporacyjnego (m. in. uczelni) z uwzględnieniem płaszczyzny komparatystycznej, publicznego prawa gospodarczego, prawa nowych technologii, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają dziekani uczelnianych wydziałów i dyrektorzy instytutów naukowych, a laureata wyłaniają rektorzy pięciu lubelskich szkół wyższych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej. Od 2008 roku Nagroda nosi imię zmarłego prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Edmunda Prosta. W środowisku zwana jest popularnie lubelskim Noblem”.

GaL, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)