Aktualności
Nagrody
10 Stycznia
Źródło: KUL
Opublikowano: 2023-01-10

„Lubelski Nobel” za monografię poświęconą eksperymentom medycznym

Dr hab. Małgorzata Gałązka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II została laureatką Nagrody Naukowej im. prof. Edmunda Prosta. „Lubelskiego Nobla otrzymała za monografię poświęconą eksperymentom medycznym.

Nagroda, indywidualna lub zespołowa, przyznawana jest od 2000 roku za pracę badawczą cechującą się oryginalnością i wysokimi walorami naukowymi; publikację książkową lub monografię, mającą szczególną wartość poznawczą; lub za innowacyjne wynalazki bądź udoskonalenia techniczne. Lubelskie Towarzystwo Naukowe wyróżnia nią za każdym razem tylko jednego przedstawiciela lubelskiego środowiska naukowego. W tym roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, nominowano 14 naukowców.

Laureatką została dr hab. Małgorzata Gałązka z Katedry Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autorka monografii „Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej”. W swojej pracy badawczej podejmuje zagadnienia ze styku prawa karnego i medycyny, m.in. początku życia ludzkiego, aborcji, transplantologii, klonowania człowieka czy granic badań biomedycznych. Nagrodzona praca koncentruje się nad oceną działań, które wykraczają poza granice dotychczasowych możliwości medycyny.

To praca z zakresu prawa karnego, jej przedmiotem jest ocena nowatorstwa w medycynie, m.in. eksperymentów medycznych – wyjaśnia laureatka.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają dziekani uczelnianych wydziałów i dyrektorzy instytutów naukowych, a laureata wyłaniają rektorzy pięciu lubelskich szkół wyższych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej. Od 2008 roku Nagroda nosi imię zmarłego prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Edmunda Prosta. W środowisku zwana jest popularnie lubelskim Noblem.

MK, źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)