Aktualności
Nagrody
11 Lipca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-07-11

Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Stefana Banacha

Dr Marcin Sroka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha. Przyznawana jest za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych została ustanowiona w 2008 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i łódzkiej firmy Ericpol Telecom z branży IT. Nagroda przyznawana była w latach 2009–2017, a o laur mogli ubiegać się młodzi matematycy z Białorusi, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier.

W stulecie uzyskania doktoratu przez Stefana Banacha postanowiono reaktywować nagrodę, której celem jest promocja matematyki i wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W krajach tych, z racji uwarunkowań polityczno-historycznych, rozwój nauki miał po II wojnie światowej znacznie bardziej utrudniony start w porównaniu do państw Europy Zachodniej.

Tegorocznym laureatem został dr Marcin Sroka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się analizą geometryczną i aktualnie prowadzi badania nad równaniem typu Monge’a-Ampere’a, które pojawiło się w kontekście hipotezy Aleskera-Verbitsky’ego. Jego wyniki dotyczą istnienia i regularności ciągłych rozwiązań problemu Dirichleta dla wspomnianego równania, oszacowania rzędu zero na zamkniętych rozmaitościach oraz potwierdzenia hipotezy Aleskera-Verbitsky’ego w szczególnym przypadku. Doktorat napisany pod opieką prof. Sławomira Kołodzieja obronił z wyróżnieniem w październiku 2021 roku. Obecnie, w ramach grantu ETIUDA, przebywa na stażu u prof. Bo Berndtssona na Uniwersytecie Technicznym Chalmersa w Göteborgu. Kieruje też grantem PRELUDIUM. W ostatnim czasie otrzymał także nagrodę PTM dla młodych matematyków, Nagrodę Kuratowskiego, wyróżnione stypendium START 2021 oraz stypendium ministra edukacji i nauki dla młodych naukowców.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia ex aequo. Otrzymali je: dr Agnieszka Hejna z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Dominik Burek również z WMiI UJ.

W dotychczasowych edycjach laureatami nagrody zostało osiem osób z Polski oraz po jednej z Węgier, Danii i Finlandii.

MK, źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)