Aktualności
Nagrody
18 Października
Opublikowano: 2021-10-18

Medale PAN im. Mikołaja Kopernika dla zespołu ds. COVID-19

Członkowie interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk zostali uhonorowani Medalami PAN im. Mikołaja Kopernika. Odznaczenie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym, którzy nie są krajowymi członkami PAN.

Medale zostały wręczone 15 października. O ich nadanie wnioskowała kapituła, a do jej rekomendacji przychyliło się 21 września Prezydium PAN. Naukowców uhonorowano „za udział w pracach interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, opracowaniu kompendium wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 oraz w przygotowaniu 21 stanowisk dotyczących różnych aspektów epidemii COVID-19” – napisano w uchwale Prezydium PAN.

Interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. COVID-19 przy prezesie PAN działa od czerwca 2020 r. Naukowcy monitorują sytuację epidemiczną w Polsce, śledzą możliwe scenariusze i formułują zalecenia. Do tej pory wydali 22 stanowiska m.in. o wpływie pandemii na wybrane grupy mniejszościowe, szerszym dostępie do danych czy konsekwencjach pandemii dla zdrowia psychicznego. Apelowali m.in. o powołanie w Polsce instytucji, której rolą byłoby stałe monitorowanie i komunikowanie społeczeństwu zbliżających się zagrożeń zdrowotnych oraz informowanie, jak postępować w ich obliczu. Postulowali także obowiązek szczepień przeciwko SARS-CoV-2, przynajmniej w zawodach szczególnie narażonych na zakażenie. Stanowisko 13. zostało przedstawione w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych na forum o nauce, technologii i innowacjach dla zrównoważonego rozwoju. To jedyny głos z Polski. Prezentuje lekcje, jakie powinniśmy odrobić, aby jak najszybciej wyjść z pandemii.

We wrześniu 2020 r. ukazała się publikacja „Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN”. W przystępny sposób przedstawiła ona aktualny stan wiedzy na temat wirusa SARS-CoV-2, choroby COVID-19 oraz jej skutki medyczne, psychologiczne, gospodarcze i społeczne, prognozy rozwoju epidemii i rekomendacje dla obywateli i instytucji. Szerzej o pracy Zespołu w pierwszym półroczu jego działalności pisaliśmy w lutowym numerze „Forum Akademickiego”.

Medale PAN im. Mikołaja Kopernika odebrali: prof. Krzysztof Pyrć, dr hab. Magdalena Rosińska, dr hab. Tomasz Smiatacz, dr Aneta Afelt, dr hab. Anna Ochab-Marcinek, prof. Radosław Owczuk, dr Wojciech Paczos, dr Anna Plater-Zyberk. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk z PAN. W skład zespołu wchodzą również profesorowie będący członkami PAN: prof. Małgorzata Kossowska i prof. Andrzej Rychard.

Dodajmy, że w lipcu prof. Pyrć został członkiem Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2. Jest jedynym polskim naukowcem zasiadającym w tym gremium jako indywidualny ekspert.

Medal PAN im. Mikołaja Kopernika został ustanowiony w 1969 r. Wniosek o jego przyznanie może złożyć wydział akademii lub pięciu członków akademii. Wnioski od strony formalnej rozpatrywane są przez kapitułę, która przedstawia rekomendacje Prezydium PAN.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)