Aktualności
Nagrody
29 Listopada
Źródło: Bayer
Opublikowano: 2021-11-29

Nagroda AgroBioTop dla wizjonera rolnictwa z IChB PAN

Dr hab. Miłosz Ruszkowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu został laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Honoruje ona młodych uczonych, których dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wkład w rozwój rolnictwa.

W tym roku odbyła się piąta edycja konkursu. Kapituła nagrody AgroBioTop postanowiła przyznać to wyróżnienie dr. hab. Miłoszowi Ruszkowskiemu z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Doceniono go za badania w zakresie biologii strukturalnej roślin.

Biologia strukturalna roślin jest dziedziną o ogromnym, choć jeszcze niewykorzystanym potencjale. Poziom poznania molekularnych mechanizmów w komórkach roślinnych wciąż jest znacznie niższy niż u ssaków czy bakterii. Poznanie mechanizmów molekularnych oznacza ogromne możliwości projektowania środków biologicznie czynnych. W efekcie możliwe będzie tworzenie odmian roślin uprawnych o zwiększonej odporności oraz takich, które pozwolą przywrócić użyteczność ziem zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Dalsze badania dają szansę jeszcze silniej wdrożyć ideę zrównoważonego rolnictwa i przełożyć się m.in. na wyższą jakość produkowanej żywności oraz możliwość zagospodarowania nieużytków – wyjaśnia laureat.

Kapituła doceniła doniosłość osiągnięcia naukowca z IChB PAN, podkreślając potencjał innowacyjny oraz znaczenie dla rolnictwa zrównoważonego.

Jury nagrodziło dr. hab. Miłosza Ruszkowskiego za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie biologii strukturalnej, tj. za stworzenie podstaw do projektowania substancji biologicznie czynnych. Mogą być one wykorzystane w ochronie roślin, jak również do uzyskiwania odporności na stresy, takie jak susza, zanieczyszczenia gleb czy zasolenie – co wpisuje się w ideę rolnictwa zrównoważonego – podkreśla prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop.

Dr hab. Miłosz Ruszkowski jest absolwentem Wydział Chemii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od zawsze fascynował się zagadnieniami, które są dziś przedmiotem jego naukowej pracy.

Frapuje mnie poznawanie, jak „cząsteczki życia” ewoluowały, by pełnić tak niesamowite i często zaskakujące funkcje. Na co dzień odkrywam pasjonujący nanoświat białek i sekrety obiektów, które – choć są bilion razy mniejsze od ziarnka piasku – czynią życie możliwym. Ogromną satysfakcję przynosi mi możliwość wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia w projektowaniu związków, które specyficznie oddziałują z białkami, regulując ich aktywność. Gdy wynik spełnia oczekiwania moja satysfakcja jest jeszcze większa, a gdy wynik jest różny od spodziewanego – ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje – opisuje kierownik Zakładu Biologii Strukturalnej Eukariotów w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Nagroda AgroBioTop, obok prestiżu, ma wymiar finansowy. Jej wysokość to 5 tys. euro. Fundatorem jest firma Bayer.

Praca naukowa laureata, prowadzona w obszarze biologii strukturalnej roślin, ma wielki potencjał również w zakresie rolnictwa zrównoważonego. Zarazem jego dokonania dowodzą, że współczesna nauka to ogromny sprzymierzeniec rolnictwa wobec wyzwań klimatycznych coraz powszechniej doświadczanych na całym globie, jak choćby susze – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

Dr. hab. Miłoszowi Ruszkowskiemu, jak również innym naukowcom, którzy przyczyniają się do poprawy naszego życia, można będzie już wkrótce podziękować w ramach akcji #ThankYouScience. Firma Bayer, wzorem roku ubiegłego, zaprosi wszystkich chętnych do dzielenia się w mediach społecznościowych podziękowaniami dla naukowców wraz z przykładami dowodzącymi, w jaki sposób nauka zmienia codzienne życie każdego z nas. To forma wyrażenia wdzięczności ludziom nauki za ich pasję odkrywania nieznanego, dociekliwość, wiarę w ludzkie możliwości i pełne odwagi wizje, prowadzące do przełomowych odkryć.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)