Aktualności
Nagrody
07 Listopada
Źródło: Bayer
Opublikowano: 2022-11-07

Nagroda AgroBioTop za badania nad bioinsektycydami

Dr Jakub Baranek z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. W tym roku wręczono ją po raz szósty.

Nagroda naukowa AgroBioTop honoruje młodych uczonych, których dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniają się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. Kapituła postanowiła przyznać to wyróżnienie dr. Jakubowi Barankowi z Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doceniono go za prace nad biologicznymi środkami owadobójczymi – bioinsektycydami.

Naukowiec wykorzystuje właściwości nowych białek Cry i Vip, pozyskanych z bakterii Bacillus thuringiensis. Białka te wykazały bardzo wysoką aktywność biologiczną wobec owadów, powodujących ogromne straty w uprawach w Europie i na świecie. W swoich badaniach wyselekcjonował cztery najbardziej aktywne białka, które posłużyły do opracowania biologicznych preparatów, skutecznych wobec szkodników jabłoni (owocówka jabłkóweczka), zbóż i warzyw (światłówka naziemnica) oraz borów sosnowych (barczatka sosnówka).

To biotechnologiczne osiągnięcie ma duży potencjał wdrożeniowy i jest zgodne z założeniami rolnictwa zrównoważonego – podkreśla prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący kapituły konkursu AgroBioTop – Osiągnięciem autora jest także stworzenie bazy danych dostępnych informacji o toksynach Cry i Vip, co może ułatwić dobór odpowiednich komponentów do zwalczania różnych gatunków szkodników – dodaje.

Wspomniana baza służy do systematyzowania i analizy danych dotyczących aktywności środków biologicznych wobec różnych grup szkodników. Narzędzie powstało w odpowiedzi na rozproszenie danych w literaturze i trudności w analizowaniu takich informacji. Rejestr gromadzi zarówno wyniki uzyskane przez laureata, jak i dane wypracowane w światowych ośrodkach badawczych. Z bazy korzystają zarówno środowiska akademickie, jak i podmioty gospodarcze wdrażające rozwiązania w zakresie biologicznej ochrony roślin.

To wielka satysfakcja, że moje wysiłki badawcze zostały docenione. Idea konkursu AgroBioTop jest mi bardzo bliska, bo choć podstawowym zadaniem nauki jest wyjaśnianie zjawisk zachodzących w przyrodzie, to w dużej mierze nowe odkrycia powinny mieć charakter aplikacyjny i służyć społeczeństwu. Zwycięstwo w konkursie pozwoli propagować tematykę badawczą, którą się zajmuję, tj. biologiczną ochronę roślin, ponieważ to domena niezwykle istotna w rozwoju rolnictwa zrównoważonego i produkcji zdrowej żywności dla rosnącej populacji ludzi na świecie – przyznaje dr Jakub Baranek.

Nagroda AgroBioTop, ufundowana przez firmę Bayer, ma obok prestiżu także wymiar finansowy – wynosi 5 tys. euro.

Gratuluję dr. Jakubowi Barankowi zwycięstwa w konkursie. Potencjał rozwijanych przez niego środków biologicznych ma ogromne znaczenie dla rolnictwa zrównoważonego. W październiku sfinalizowaliśmy transakcję z Ginkgo Bioworks w celu opracowywania rozwiązań biologicznych w obszarach takich, jak ochrona upraw nowej generacji czy sekwestracja węgla – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)