Aktualności
Nagrody
22 Czerwca
Źródło: Facebook/Fundacja Narodowa im. R. Dmowskiego
Opublikowano: 2021-06-22

Nagroda dla historyka z UMCS za biografię Aleksandra Bocheńskiego

Dr Ariel Orzełek, historyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zdobył nagrodę główną w konkursie na najlepszą książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2020. Ogłoszenie nazwiska laureata odbyło się 19 czerwca podczas Gali Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Jury konkursu nagrodziło dr. Ariela Orzełka za książkę pt. „Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bohater pracy – Aleksander Bocheński (1904–2001) – był jednym z najoryginalniejszych polskich publicystów doby najnowszej. Jako autor fundamentalnych dla polskiej dwudziestowiecznej myśli politycznej Dziejów głupoty w Polsce zapisał się jako zdecydowany krytyk nurtu romantycznego i insurekcyjnego w narodowej historiografii. Książka dr. Orzełka przedstawia ewolucję ideową Bocheńskiego na tle jego politycznej biografii, uwypuklając jego dążenie do zdefiniowania realizmu politycznego w warunkach burzliwego polskiego wieku XX.

Uzasadniając swoją decyzję, jury konkursu stwierdziło, że „książka porusza fundamentalną, także obecnie – kwestię realizmu politycznego, który był jedną z przesłanek działalności Romana Dmowskiego. Polityka polska to polityka realna – uważał Dmowski, znajdując zrozumienie dla swoich tez także wśród przedstawicieli innych obozów politycznych. Jednym z nich był Aleksander Bocheński, wywodzący się z przedwojennego obozu konserwatywnego. W jego bogatej twórczości, zwłaszcza po 1945 roku, myśl Romana Dmowskiego był obecna  cały czas. To właśnie Bocheński był w tym okresie, co nie było łatwe, jej propagatorem i sympatykiem. Książka Ariela Orzełka jest wyczerpującym i  profesjonalnym wykładem na ten temat. Jury podziela opinię na temat tego dzieła sformułowaną przez prof. Tomasza Sikorskiego: »Bez wątpienia jest to praca ze wszech miar wartościowa, pod względem źródłowym doskonała, wręcz imponująca. Doktor Ariel Orzełek w obrębie problematyki poruszanej zamyka całkowicie pole badawcze przez siebie zakreślone«”.

Dr Ariel Orzełek jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Związany jest z Instytutem Historii tej uczelni. Zajmuje się biografistyką i historią myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk katolików świeckich w Polsce Ludowej i postaci ideowo skomplikowanych, uwikłanych w dylematy polityczne XX w. Obecnie przygotowuje książkę poświęconą politycznym drogom Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)