Aktualności
Nagrody
28 Grudnia
Fot. Piotr Duniewski
Opublikowano: 2020-12-28

Nagroda dla prof. Grzegorza Węgrzyna

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Vebleo Scientist Award. Prestiżowa nagroda wyróżnia jego ogromny wkład w rozwój nauki w zakresie biologii molekularnej.

Nagroda Vebleo jest przyznawana badaczom i naukowcom z całego świata, którzy wnoszą istotny wkład w postęp swojej dziedziny i zostali docenieni za wybitne osiągnięcia, stając się tym samym inspiracją dla innych na całym świecie. Laureat, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi oraz genetyką bakterii i bakteriofagów. Kierował zespołem naukowców, który opracował nową, a jednocześnie pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie wyniszczających procesów choroby.

Od 1996 roku jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG, a następnie – do 2016 r. – prorektora ds. nauki. Od 2019 roku przewodniczy Radzie Doskonałości Naukowej. Od 2010 roku jest członkiem korespondentem PAN, a obecnie przewodniczącym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Prof. Węgrzyn jest laureatem wielu nagród naukowych, w tym stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, czterokrotnie nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów, nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego, subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej miasta Gdańska im. J. Heweliusza i innych. Został Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

To miłe, gdy ktoś docenia naszą pracę, choć dla mnie same nagrody nie są najważniejsze. Priorytetowe są same badania i ich wyniki, poznawanie świata, mechanizmów funkcjonowania organizmów, a także w jaki sposób można naszą wiedzę wykorzystać w różnych aspektach dla dobra ludzi. W moim wypadku m.in. w pracach nad nowymi terapiami oraz nad wykorzystaniem organizmów w biotechnologii itd. – podkreśla prof. Grzegorz Węgrzyn.

Dr Karolina Pierzynowska z zespołu prof. Węgrzyna przypomina, że jest on pomysłodawcą zastosowania genisteiny jako leku na chorobę Sanfilippo, jedną z rzadkich chorób metabolicznych. Badania te rozszerzył następnie o chorobę Huntingtona, również dotykającą układ nerwowy.

Zawiązując współpracę z Katedrą Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG przeprowadziliśmy badania nad wykorzystaniem genisteiny w chorobie Alzheimera na modelu szczurzym. Z sukcesem. Pod kierunkiem prof. Węgrzyna zapoczątkowałam badania nad zastosowaniem genisteiny w chorobie Huntingtona. Na projekt ten otrzymałam grant preludium z Narodowego Centrum Nauki, który obecnie realizujemy. Genisteina, jeśli nie napotkamy żadnych trudności, ma ogromne szanse stać się lekiem na wymienione wyżej choroby, a jej mechanizm działania sprawia, że wysnuliśmy hipotezę o jej efektywności w wielu innych chorobach, w tym rzadkich. Dzięki temu, zwiększając ilość pacjentów stanowiących grupę docelową mamy szanse zainteresować nią firmy farmaceutyczne – dodaje dr Pierzynowska.

Z kolei mgr Lidia Gaffke, także z Katedry Biologii Molekularnej UG, dodaje, że badania nad możliwością wykorzystania genisteiny jako potencjalnej formy terapii trwają już blisko 20 lat.

To świetny przykład odzwierciedlający jak żmudnym procesem jest opracowanie skutecznego leku: od mechanizmu działania, przez bezpieczeństwo stosowania, do potwierdzenia jego efektywności. W tym wypadku mamy do czynienia ze związkiem wyjątkowym, działającym dwutorowo, ale co ważniejsze z wyjątkowym naukowcem, pracującym nad wieloma chorobami jednocześnie (mukopolisacharydozy, choroba Huntingtona czy Alzheimera). Jestem przekonana, że prof. Węgrzyn nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Vebleo stara się docenić osoby, których wysiłki już wywarły znaczący wpływ w danej dziedzinie, naukowców, którzy są wybitnymi ekspertami w swojej branży, oraz młodych naukowców, którzy już są u szczytu swoich możliwości na drodze do bycia liderami.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: