Aktualności
Nagrody
29 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-29

Nagroda Duncana Blacka dla badaczy z UJ

Trzej badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali Nagrodę Duncana Blacka za najlepszy artykuł opublikowany w 2020 r. w czasopiśmie „Public Choice”.

Autorami publikacji są: prof. Jarosław Flis z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, prof. Wojciech Słomczyński z Instytutu Matematyki oraz dr Dariusz Stolicki z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Jest ona efektem ich zespołowej pracy prowadzonej w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł zatytułowany Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method jest poświęcony wzorowi, który pozwala na oszacowanie liczby mandatów w organie przedstawicielskim (np. w polskim Sejmie) na podstawie otrzymanej przez poszczególne komitety liczby głosów, gdy wybory odbywają się w systemie d’Hondta oraz jego wielorakim konsekwencjom.

Nagroda Duncana Blacka, ufundowana przez amerykańskie politologiczno-ekonomiczne towarzystwo naukowe Public Choice Society, zostanie przyznana podczas corocznego zjazdu tej organizacji, który w 2021 roku odbędzie się w Savannah (Georgia, USA). Patron wyróżnienia – Duncan Black (1908–1991) – był szkockim politologiem, jednym z tych, którzy położyli podwaliny pod nowoczesną teorię wyboru społecznego (social choice theory). Zasłynął zwłaszcza sformułowaniem w roku 1948 twierdzenia o medianowym wyborcy.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)