Aktualności
Nagrody
23 Listopada
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2023-11-23

Nagroda FEBS po raz pierwszy dla naukowca pracującego w Polsce

Dr Guillem Ylla z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał FEBS Excellence Award – prestiżową nagrodę przyznawaną przez Federację Europejskich Towarzystw Biochemicznych, która służy wsparciu liderów grup badawczych rozpoczynających karierę zawodową i realizujących projekty z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie molekularnym. Po raz pierwszy wyróżnienie to trafiło do Polski.

Dr Guillem Ylla, kierownik Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z dziesięciorga naukowców nagrodzonych przez FEBS (Federation of European Biochemical Societies) w tym roku. Warto podkreślić, że to europejskie wyróżnienie po raz pierwszy trafia do Polski. Kwota finansowania wynosi 100 tys. euro i udzielana jest na 3 lata. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest wcześniejsze zatrudnienie (co najmniej przez dwa lata) w innym kraju.

Uzyskane środki zostaną wykorzystane na wsparcie projektu dotyczącego złożonych mechanizmów regulacyjnych łączących genomy i cechy. W szczególności, na dokładniejsze zbadanie zagadnienia opisanego przez zespół dr. Ylli i jego współpracowników z innych ośrodków w artykule niedawno opublikowanym w PNAS. W pracy tej badacze ustalili, że utrata ekspresji jednego z genów na wczesnym etapie rozwoju zarodka mogła odegrać kluczową rolę w pojawieniu się metamorfozy całkowitej u owadów – złożonego i fascynującego procesu, w czasie którego owad przyjmuje radykalnie odmienne stadia morfologiczne. W ramach nowego projektu grupa dr. Ylli będzie starała się zrozumieć mechanizm molekularny, na podstawie którego gen E93 może determinować określony rodzaj rozwoju owadów (metamorfozę prostą lub złożoną).

Dr Guillem Ylla związany jest z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ od listopada 2021 r. Przed przyjazdem do Polski pracował na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych.

Oprócz niego nagrody FEBS trafiły w tym roku do naukowców z Francji, Holandii, Niemiec, Austrii, Izraela, Szwajcarii.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)