Aktualności
Nagrody
22 Września
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2023-09-22

Nagroda Grossi Cracovienses dla Instytutu Archeologii UJ

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał nagrodę Grossi Cracovienses. Doceniono go za utrwalanie, popularyzację i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród społeczeństwa.  

Nagroda nawiązuje do dziedzictwa polskiego pieniądza – czasów panowania Kazimierza Wielkiego i jego reformy monetarnej, której efektem były grosze krakowskie (grossi cracovienses). Stanowi prestiżowe wyróżnienie Narodowego Banku Polskiego dla wszystkich tych, którzy swoją postawą i zaangażowaniem budują potencjał kulturowy i gospodarczy Polonii Minor.

Gala wręczenia nagród Grossi Cracovienses odbyła się w krakowskiej siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Instytut Archeologii UJ został uhonorowany w kategorii „Edukacja”. Jednostkę doceniono za utrwalanie, popularyzację i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród społeczeństwa.

W uzasadnieniu podkreślono, że Krakowski Salon Ekonomiczny NBP na bieżąco współpracuje z uczelnią w zakresie organizacji wykładów otwartych, które prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Archeologii UJ, wygłaszając prelekcje na temat historii pieniądza i gospodarki od czasów najdawniejszych (prehistoria) do okresu pierwszych Piastów w oparciu o najnowsze badania archeologiczne. Przypomniane zostało także, że Uniwersytet Jagielloński był w maju 2023 r. organizatorem Światowego Kongresu Kopernikańskiego, którego jednym z tematów przewodnich stało się dziedzictwo ekonomiczne Mikołaja Kopernika.

Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, ponieważ w obchodzonym Roku Mikołaja Kopernika staraliśmy się przywołać jego zasługi jako naukowca, który oprócz wielu innych zasług, wniósł także wkład w rozwój polityki monetarnej. Jesteśmy z tego dumni, jako uczelnia, która przez kilka lat kształciła tego znakomitego człowieka – mówił odbierając nagrodę prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Statuetka Grossi Cracovienses przyjęła kształt wieńca wawrzynu. To bezpośrednie zapożyczenie dekoracyjnego motywu architektonicznego z bramy wejściowej do krakowskiej siedziby banku od ulicy Basztowej. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca wieniec ze splecionych liści wawrzynu, przepasany złotą wstęgą. Wawrzyn, inaczej laur, w formie wieńca był stosowany jako motyw zdobniczy w sztuce i architekturze już od czasów starożytnych. Będąc nagrodą zwycięstwa interpretowany jest jako symbol sukcesu. Nazwa nagrody nawiązuje do Kazimierza Wielkiego i jego niezwykle istotnej reformy systemu polskiego mennictwa. Grossus po łacinie znaczy gruby. Na monecie, w dwóch otokach widnieje napis: Kazmirvs Primvs / Dei Gracia Rex Polonie. Na stronie odwrotnej widnieje Orzeł Biały w koronie. Otacza go napis: Grossi Cracovienses. Określono emitenta – Kazimierz Pierwszy z Bożej łaski król Polski oraz nominał – grosze krakowskie. Zwraca uwagę liczba mnoga, nie chodzi bowiem o konkretną monetę, ale o przynależność do krakowskiego systemu pieniężnego. Kazimierz Wielki słynął z tego, że podążał za maksymą „jeden władca, jedno królestwo, jedna moneta”, dlatego priorytetem jego polityki była reforma monetarna, która miała zjednoczyć państwo.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)