Aktualności
Nagrody
23 Listopada
Fot. Wojciech Olszewski
Opublikowano: 2022-11-23

Nagroda im. prof. Bartla dla badaczki z UwB

Dr hab. Katarzyna Rećko z Uniwersytetu w Białymstoku została uhonorowana prestiżową Nagrodą im. prof. Kazimierza Bartla za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki.

Nagroda im. prof. Kazimierza Bartla przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w nauce. Ma na celu promowanie piękna nauk ścisłych. Ustanowiono ją przed sześcioma laty, a uroczystość wręczenia odbywa się co roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach Dni Hoborskiego, jak potocznie określane jest Święto Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego. Laureatami zostają na zmianę matematycy, fizycy i chemicy, a więc przedstawiciele nauk będących też polem zainteresowania patrona nagrody.

W tym roku nagrodę otrzymaóła dr hab. Katarzyna Rećko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za „zgodne z wartościami, których symbolem jest Patron Nagrody, przypominanie swoim profilem aktywności akademickiej, że zadaniem uniwersytetu jest nie tylko uprawiać naukę, ale w równym stopniu upowszechniać najlepszą wiedzę oraz uczyć i wychowywać mądrych ludzi”.

Prof. Rećko pracuje w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej. Zajmuje się badaniem wielofunkcyjności nanoukładów przy użyciu metod spektroskopowych i dyfrakcyjnych promieniowania X i neutronów. Badane materiały należą do grupy SPIONs (z ang. Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles), czyli są to superparamagnetyczne nanocząstki tlenków żelaza. Własności tych nanocząstek, potwierdzone niezależnie przy wykorzystaniu wielu technik fizycznych wspartych o badania chemiczne i biologiczne (cytotoksyczne), predestynują je do klasy nanomateriałów o aplikacjach biomedycznych ukierunkowanych na FMH (z ang. Fluid Magnetic Hyperthermia) – cieczową hipertermię magnetyczną.

Nagroda przyznawana jest przez Fundację im. prof. Kazimierza Bartla, która powstała w roku 2008 z inicjatywy córki profesora – Cecylii Bartel. Dotychczas wyróżniono: prof. Stefan Dziembowski, dr hab. Piotr Nowak, prof. Piotr Garstecki, dr hab. Piotr Lubiński, dr hab. Joanna Kulaga-Przymus, prof. Jacek Lipok.

źródło: UwB

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)