Aktualności
Nagrody
20 Grudnia
Źródło: www.pan.pl
Opublikowano: 2023-12-20

Nagroda Młodych Historyków dla dr. Macieja Jasińskiego z PAN

Dr Maciej Jasiński z Instytutu Historii Nauki PAN otrzymał Nagrodę Młodych Historyków przyznawaną co dwa lata przez Académie Internationale d’Histoire des Sciences. Doceniono jego krytyczną edycję korespondencji Jana Heweliusza ze Stanisławem Lubienieckim. 

Nagrodzona książka jest komentowanym wydaniem i tłumaczeniem korespondencji gdańskiego astronoma Jana Heweliusza (1611–1687) z ariańskim uchodźcą Stanisławem Lubienieckim (1623–1675). Zbiór korespondencji Heweliusza, niewydany dotąd w całości, a jedynie częściowo przebadany, przechowywany jest w Paryżu, w Bibliotece Obserwatorium (Bibliothèque de l’Observatoire) i Bibliotece Narodowej (Bibliothèque nationale de France). Liczy ponad 2700 listów.

Moja publikacja zawiera 92 listy wymienione przez Heweliusza z Lubienieckim – to największy zbiór listów Heweliusza z polskim korespondentem. Lubieniecki astronomią zainteresował się amatorsko, gdy na przełomie 1664 i 1665 na niebie pojawiły się dwie komety. Dla realizacji swoich zainteresowań nawiązał korespondencyjny kontakt z kilkudziesięcioma europejskimi uczonymi, w tym z Heweliuszem. Swoją korespondencję astronomiczną wydał jako część trzytomowej książki „Theatrum cometicum”. Heweliusz był jedną z ważniejszych postaci ówczesnego uczonego świata, członkiem londyńskiego Royal Society i stypendystą króla Francji Ludwika XIV. Jego obserwacje komet stały się jednak przedmiotem krytyki i sporu, w którym – bezskutecznie – usiłował mediować Lubieniecki – opisuje dr Maciej Jasiński z Pracowni Historii Nauk Ścisłych w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

W orbicie jego zainteresowań naukowych znajdują się: historia astronomii, wpływy światopoglądowe i filozoficzne na teorie astronomiczne, komunikacja naukowa we wczesnej epoce nowożytnej. Nagrodzona publikacja ukazała się jako tom IV serii The Correspondence of Johannes Hevelius, wydawanej od 2014 roku przez Brepols Publishers. Stanowi część międzynarodowego projektu badawczego, w którym bierze udział zespół z Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, kierowany przez prof. Jarosława Włodarczyka.

Académie internationale d’Histoire des Sciences została założona w 1927 roku. Skupia wybitnych specjalistów z zakresu historii nauki i techniki z całego świata. Obecnie liczy 200 członków rzeczywistych i 300 członków korespondentów. Jej siedziba mieści się w Obserwatorium Paryskim. Akademia przyznaje prestiżowy medal Alexandre’a Koyré, będący ukoronowaniem kariery naukowej, oraz Nagrodę Młodych Historyków.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)