Aktualności
Nagrody
26 Lipca
Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Opublikowano: 2023-07-26

Nagroda Parnasa dla zespołu prof. Marcina Nowotnego z MIBMiK

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Marcina Nowotnego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymał Nagrodę im. Jakuba Karola Parnasa – najważniejsze wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Nagroda im. Jakuba Karola Parnasa przyznawana jest za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną przez polskiego biochemika/biochemików. Zarówno adresowa afiliacja autora, jak i miejsce wykonania pracy muszą być umiejscowione na terenie Polski. Wśród współautorów dopuszcza się obecność badaczy zagranicznych. To najważniejsza nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wręczana od 1962 roku.

Tym razem organizacja doceniła publikację Mechanism of protein-primed template-independent DNA synthesis by Abi polymerases” opublikowaną w Nucleic Acids Research. Jej wiodącym autorem jest prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, a współautorami inni naukowcy z tej placówki: dr Małgorzata Figiel, dr Marta Gapińska, dr Mariusz Czarnocki-Cieciura, Weronika Zajko, Małgorzata Sroka (wszyscy z Laboratorium Struktury Białka) oraz dr hab. Krzysztof Skowronek z Pracowni Biofizyki i Bioanalityki. Celem badań zespołu jest wykorzystanie biologii strukturalnej i biochemii do odkrywania mechanizmów działania białek zaangażowanych w przetwarzanie kwasów nukleinowych.

Oprócz dyplomu honorowego i nagrody rzeczowej tradycyjnie już autor korespondencyjny nagrodzonej pracy wygłosi tzw. wykład Parnasowski. Prelekcja zainauguruje V Kongres BIO 2023 w Szczecinie (13 września).

Prof. Marcin Nowotny jest niezwykle cenionym na świecie naukowcem, którego prace wnoszą fundamentalny wkład w poznanie molekularnych mechanizmów powstawania uszkodzeń DNA oraz ich naprawy. Zajmuje się zależnościami pomiędzy strukturą a funkcją białek przetwarzających kwasy nukleinowe. Za badania w tym obszarze otrzymał w 2022 roku nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Stopień doktora uzyskał w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie (2002), a habilitację – w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (2013). Nominację profesorską otrzymał trzy lata temu.

W latach 2003–2008 pracował w Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH, National Institutes of Health) w Bethesda (USA). W roku 2008, po wygraniu międzynarodowego konkursu, został szefem Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Był laureatem EMBO Installation Grant (2003), Early Career Scientist Award, Howard Hughes Medical Institute (2012) oraz stypendystą Academia Europaea Burgen Scholar (2013). W marcu 2020 r. wraz z 18 partnerami z Europy otrzymał grant Exscalate4CoV z programu Horyzont 2020 na poszukiwanie skutecznej terapii przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Oprócz działalności naukowej, angażuje się również w organizację nauki w Polsce. Był członkiem, a następnie przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej. Należy do Academia Europaea. Jest jednym z 17 polskich członków European Molecular Biology Organization.

MK, źródło: PTBioch

Dyskusja (0 komentarzy)