Aktualności
Nagrody
29 Czerwca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-06-29

Nagroda za badania śląskoznawcze dla historyka z UŚ

Dr Mirosław Węcki z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Karin Biermann za badania śląskoznawcze. Wyróżnienie przyznała Fundacja dla kultury Śląska z Würzburga.

Karin Biermann-Preis für Schlesienforschung wręczono w Bad Alexandersbad (Niemcy) podczas konferencji „Schlesier Weltweit. Migration von Schlesien in die Welt”. Dr Mirosława Węckiego doceniono za książkę pt. „Fritz Bracht – Gauleiter von Oberschlesien. Biographie”. Publikacja jest pierwszą monografią poświęconą życiu i działalności politycznej Fritza Brachta (1899–1945) – nazistowskiego gauleitera i nadprezydenta Górnego Śląska w okresie II wojny światowej. Książka opublikowana w 2020 roku przez renomowane niemieckie wydawnictwo naukowe Brill-Ferdinand Schöningh jest poprawioną, niemieckojęzyczną wersją pracy: „Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach 1941–1945” napisanej na bazie dysertacji doktorskiej.

Dr Mirosław Węcki pracuje w Instytucie Historii UŚ. W 2012 roku obronił pracę doktorską. W latach 2003–2017 był pracownikiem Archiwum Państwowego w Katowicach. Od 2017 roku pracuje w Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Jego główne zainteresowania badawcze to dzieje Górnego Śląska w I połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1919–1922 (powstania śląskie i plebiscyt) oraz lat 1933–1945 (powstanie i działalność partii narodowosocjalistycznej w Niemczech, regionalne struktury władzy w Trzeciej Rzeszy na Górnym Śląsku, archiwalia górnośląskie w XX wieku).

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)