Aktualności
Nagrody
26 Kwietnia
Fot. T. Koryszko
Opublikowano: 2023-04-26

Nagroda 100-lecia ZAiKS-u dla prof. Leszka Mądzika z KUL

Prof. Leszek Mądzik, wybitny scenograf i reżyser teatralny, twórca Sceny Plastycznej KUL, znalazł się wśród twórców wyróżnionych Nagrodą 100-lecia ZAiKS-u. Honorowani są nią twórcy, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju polskiej kultury i życia społecznego.

Nagrody ZAiKS-u to szczególne wyróżnienia wręczane za wyjątkowy wkład w rozwój i pogłębianie polskiej kultury, a także zaangażowanie w działalność stowarzyszenia. Są przyznawane przez twórców dla twórców. Uroczystość ich wręczenia odbyła się 22 kwietnia.

W gronie wyróżnionych Nagrodą 100-lecia ZAiKS (przyznawana jest od 2018 roku) znalazł się prof. Leszek Mądzik, od ponad pół wieku związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Od 1969 roku prowadzi autorski teatr – Scenę Plastyczną KUL. Od tego czasu zrealizował kilkadziesiąt spektakli, nagradzanych i wyróżnianych na międzynarodowych festiwalach. Jego autorski teatr klasyfikowany jest jako „teatr narracji plastycznej”. Głównymi środkami wypowiedzi artystycznej są w nim przestrzeń i światło, nieliczne postacie i przedmioty zanurzone w głębię i mrok nieskończoności scenicznej. To teatr całkowicie pozbawiony słowa, oddziałujący na widza za pomocą plastyki, wspomaganej muzyką i grą aktorów.

Krytycy teatralni w Polsce i za granicą nazywają teatr prof. Mądzika teatrem filozoficznego egzystencjalizmu. Jak sam twierdzi, źródłem milczenia w jego spektaklach jest głębokie przeświadczenie, iż istnieją dziedziny ludzkiej rzeczywistości, które nie poddają się słowu: „Miłość, wiara, świętość, przerażenie, poczucie skończoności, śmierć – oto co zaludnia przestrzeń tych spektakli”. Jego twórczość to ciągłe poszukiwania duchowej tajemnicy człowieka, próby zbliżania się do sacrum. Spektakle wywołują egzystencjalny niepokój, skłaniają do zastanowienia się nad sensem naszego życia. A ich niedookreśloność, z pogranicza rzeczywistości i metafizyki, pozostawia widzowi przestrzeń na własne poszukiwania.

Teatr Leszka Mądzika z sukcesami gościł na scenach wielu krajów Europy, Azji i Ameryki. Jest także autorem wielu scenografii w teatrach polskich i zagranicznych. Na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych prowadzi warsztaty teatralne dla studentów, m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Lyonie, Pradze, Buffalo, Rennes, Dublinie, Rydze. Na autorskich wystawach można oglądać prace fotograficzne i graficzne Leszka Mądzika.

Prof. Mądzik otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz krzyż zasługi Pro Ecclesia et Pontifice, przyznany w 2014 r. przez papieża Franciszka. To jedno z najwyższych odznaczeń, jakie papież może przyznać osobom świeckim w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS to największa w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zrzesza kompozytorów, autorów tekstów, scenarzystów, dramatopisarzy, tłumaczy, plastyków, choreografów i twórców z innych dziedzin sztuki. Pobiera i przekazuje twórcom (oraz innym uprawnionym, np. wydawcom lub spadkobiercom) tantiemy należne za korzystanie z przysługujących im praw autorskich. Jest też jednym z największych w Polsce mecenasów kultury: co roku przekazuje twórcom i instytucjom wiele milionów złotych na projekty i inicjatywy.

MK, źródło: KUL

 

Dyskusja (0 komentarzy)