Aktualności
Nagrody
24 Listopada
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2021-11-24

Nagrody dla geologów

Zespół naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowany przez dr. hab. Piotra Weckwertha, otrzymał główną nagrodę w konkursie Geologia 2021 organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Doceniono ich odkrycie pt. „Megapowódź lodowcowa na Suwalszczyźnie”.

W konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze oraz odkrycia w dziedzinie geologii. Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (na fot.) okazał się bezkonkurencyjny w kategorii „Dorobek, fundamentalne odkrycie”. Ich badania nad megapowodziami prowadzone są pod kierunkiem dr. hab. Piotra Weckwertha, geomorfologa, geografa, kierownika Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wynika z nich, że podczas ostatniego zlodowacenia na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny doszło do jednej z największych powodzi w historii Ziemi. Topniejący lądolód uwolnił ogromne ilości wody nagromadzonej w gigantycznym jeziorze lodowcowym, przez co w czasie kilkunastu dni zmienił się znacząco krajobraz ówczesnej Europy Centralnej.

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano zespołowi prof. Andrzeja Konona z Katedry Tektoniki i Kartografii Geologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii „Młodzi” nagroda trafiła do Mirosława Wojnickiego z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, a wyróżnienia otrzymali: dr Rafał Juroszek z Instytutu Nauk o Ziemi na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego; dr Daniel Tyborowski z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk; dr Michał Michalak z Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W kategorii „Popularyzacja geologii i geośrodowiska” zwyciężył prof. Michał Gradziński z Instytutu Nauk Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżniono: Antoniego Kasznię i Mariusza Bursztę.

MK, źródło: UMK, MKiŚ

Dyskusja (0 komentarzy)