Aktualności
Nagrody
15 Marca
Prof. Marian Mrozek, źródło: www.matinf.uj.edu.pl
Opublikowano: 2024-03-15

Nagrody dla matematyków

Jak co roku Polskie Towarzystwo Matematyczne nagrodziło wybitnych przedstawicieli tej nauki. Wśród uhonorowanych są reprezentanci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki. 

Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt działalności i wkład w metody obliczeniowe znajdujące zastosowanie do analizy dużych zbiorów danych oraz do badania ciągłych układów dynamicznych, ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań zawartych w bibliotece oprogramowania CAPD otrzymał prof. Marian Mrozek (na fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W uzasadnieniu napisano:

Łączy różne obszary badań matematycznych tworząc pomost pomiędzy aparatem matematycznym ciągłych układów dynamicznych i topologii oraz aparatem matematyki dyskretnej, co umożliwia rozwinięcie metod obliczeniowych mających istotne znaczenie praktyczne. Z jednej strony metody te, poprzez rozwój homologii persystentnej, mają zastosowanie w szybko rozwijającej się dziedzinie topologicznej analizy danych, z drugiej zaś oryginalna teoria pól multiwektorowych i teoria kombinatorycznego indeksu Conleya prowadzą do praktycznych metod obliczeniowych wykorzystywanych do analizy układów dynamicznych, które służą do modelowania rzeczywistości.

Dodajmy, że na podstawie prac prof. Mrozka i z jego inicjatywy powstała biblioteka CAPD, do dziś rozwijana na UJ przez jego grupę badawczą. Biblioteka ta stanowi wiodące na arenie światowej narzędzie ścisłych obliczeń w obszarze układów dynamicznych.

Laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha, wręczanej od 1946 roku, został prof. Mariusz Mirek z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. To jeden z najwybitniejszych ekspertów na świecie w zakresie dyskretnej analizy harmonicznej – stosunkowo młodej, ale dynamicznie rozwijającej się dziedziny matematyki na styku klasycznej analizy Fourierowskiej, analitycznej teorii liczb, kombinatoryki addytywnej, teorii ergodycznej i teorii prawdopodobieństwa. Doceniono go za przełomowe wyniki dotyczące zbieżności niekonwencjonalnych średnich ergodycznych. Laureat jest autorem lub współautorem około 40 prac naukowych, które były publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach matematycznych.

PTM przyznało też Nagrodę dla Młodych Matematyków. Otrzymali ją ex aequo mgr Damian Głodkowski z Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (prowadzonej wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) za cykl trzech prac z analizy funkcjonalnej i mgr Maciej Kucharski z Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl dwóch prac z analizy harmonicznej.

Wręczenie nagród nastąpi we wrześniu w Katowicach podczas IX Forum Matematyków Polskich.

MK, źródło: PTM

Dyskusja (0 komentarzy)