Aktualności
Nagrody
21 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-21

Nagrody dla młodych naukowców z Gdańska

Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydent Miasta Gdańska przyznali doroczne nagrody dla młodych pracowników nauki. Doceniono w ten sposób wybitne osiągnięcia z różnych dziedzin  nauki. 

Co roku Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe przyznają pięć równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom GTN. Laureatami za rok 2021 zostali:

  • w Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych – mgr Katarzyna Warska, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, za monografię Schulz w kanonie. Recepcja szkolna w latach 1945–2018 oraz wysoką aktywność naukową, której rezultatem są liczne publikacje naukowe, a także działalność związana z popularyzacją nauki;
  • w Wydziale II Nauk Biologicznych i Medycznych – dr Lidia Gaffke z Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, za rozprawę doktorską pt. Zmiany w procesach komórkowych jako nowy aspekt patogenezy mukopolisacharydoz: badania transkryptomiczne;
  • w Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych – dr inż. Damian Głowienka, adiunkt w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, za działalność naukową w roku 2021 r. przedstawioną w trzech artykułach naukowych dotyczących badań zjawisk zachodzących w ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych;
  • w Wydziale IV Nauk Technicznych – dr inż. Michał Bartmański, adiunkt w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, za cykl publikacji pt. Powłoki kompozytowe przeznaczone na implanty tytanowe o wysokiej i długotrwałej efektywności antybakteryjnej w stosunku do bakterii szpitalnych;
  • w Wydziale V Nauk o Ziemi – dr Marta Aleksandra Wenta z Instytutu Oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego za rozprawę doktorską pt. Numerical modeling and observations of atmospheric boundary layer over sea ice.

W konkursie pod uwagę brane były oryginalne prace naukowe wnoszące nowe treści lub wytyczające nowe kierunki rozwoju określonej dyscypliny nauki. Nagrody GTN przyznawane są osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Kandydatów do nagród zgłaszają członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego lub osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach lub instytucjach naukowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska.

MK, źródło: GTN

Dyskusja (0 komentarzy)