Aktualności
Nagrody
31 Marca
Prof. Mariusz Lemańczyk, fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2022-03-31

Nagrody i medale dla matematyków

Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznało doroczne nagrody dla najlepszych matematyków. Wręczono także Medal im. Wacława Sierpińskiego, który otrzymują matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych. 

Laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha, wręczanej od 1946 roku, został dr Damian Osajda z Instytutu Matematycznego PAN i Uniwersytetu Wrocławskiego. Uhonorowano go za cykl prac z geometrycznej teorii grup. Jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów młodego pokolenia w geometrycznej teorii grup. Jego prace ukazują się w znakomitych czasopismach, takich jak Duke, GAFA, Advances in Mathematics, Geometry & Topology czy Memoirs AMS. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół grup dyskretnych związanych z rozmaitymi daleko idącymi uogólnieniami pojęcia niedodatniej krzywizny, pod które położył podwaliny. Wśród nich wymienić należy teorię niedodatniej krzywizny symplicjalnej i jej uogólnienia, teorię grafowych małych skreśleń, teorię kompleksów bukolicznych oraz teorię grafów i grup Helly’ego. Stosując własności i techniki z tych uogólnionych teorii, rozstrzygnął wiele otwartych problemów i hipotez. Między innymi skonstruował od dawna poszukiwane pierwsze przykłady grup, których grafy Cayleya zawierają izometrycznie zanurzone bardzo specjalne grafy zwane ekspanderami – grupy te przez niektórych nazywane są monstrami Osajdy.

PTM przyznało też Nagrody dla Młodych Matematyków. Otrzymali je: dr Klaudiusz Czudek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia badawcze dotyczące losowych iteracji układów funkcji i mgr Jakub Skrzeczkowski z Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki za badania w zakresie abstrakcyjnych metod analizy równań różniczkowych cząstkowych oraz rezultaty z zakresu metod numerycznych, statystycznych metod bayesowskich i analizy danych.

Z kolei prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk (na fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został laureatem prestiżowego Medalu im. Wacława Sierpińskiego. Jury doceniło wybitny wkład naukowca w rozwój teorii ergodycznej, teorii układów dynamicznych i ich związki z teorią liczb. Medalem honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych. Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. Prof. Lemańczyk jest pierwszym naukowcem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który otrzymał to wyróżnienie.

Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię ergodyczną i układy dynamiczne, w szczególności teorię połączeń, teorię spektralną, układy pochodzenia probabilistycznego, dynamikę topologiczną, układy paraboliczne oraz teorię informacji. W ciągu ostatniej dekady jego główne badania przesunęły się w kierunku interakcji między teorią ergodyczną a analityczną teorią liczb. W tematyce tej opublikował szereg przełomowych prac na temat hipotezy Sarnaka o rozłączności moebiusowej układów deterministycznych. Prof. Lemańczyk jest dyrektorem Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W roku 2016 r. otrzymał prestiżowe stanowisko Chair Jean-Morlet (CIRM, Marsylia). Jest autorem ponad 120 artykułów naukowych.

MK, źródło: PTM, UMK

 

Dyskusja (0 komentarzy)