Aktualności
Nagrody
21 Kwietnia
Fot. Robert Sawicki
Opublikowano: 2022-04-21

Nagrody naukowe i stypendia prezydenta Bydgoszczy

Na uroczystej sesji Rady Miasta, zwołanej z okazji 676 rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy, prezydent Rafał Bruski wręczył nagrody i stypendia naukowe.

Kapituła pod przewodnictwem prezydenta Rafała Bruskiego uhonorowała z okazji urodzin miasta przedstawicieli środowiska akademickiego Bydgoszczy. Laur Andrzeja Szwalbego otrzymał urodzony w Kijowie światowej sławy skrzypek dr hab. Vadim Brodski, prof. Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od wielu lat jest blisko związany z miastem nad Brdą. Mając 11 lat, wystąpił jako solista z Orkiestrą Filharmonii Kijowskiej. Zwyciężał we wszystkich międzynarodowych konkursach skrzypcowych, w jakich brał udział. Jako jeden z nielicznych wirtuozów dostąpił zaszczytu gry na oryginalnych skrzypcach Nicolo Paganiniego – kompozytora i skrzypka przełomu XVIII i XIX wieku. Koncertował w najbardziej prestiżowych salach świata od Nowego Jorku po Tokio. W jego imieniu Laur odebrali: maestro Mykoła Diadiura – szef artystyczny Filharmonii Pomorskiej i Cezary Nelkowski – zastępca dyrektora Filharmonii.

Przyznano także dwie nagrody naukowe. W dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i nauk o zdrowiu nagrodę otrzymał dr hab. inż. Łukasz Skowroński z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Doceniono go za prace badawcze dotyczące układów cienkowarstwowych, a zwłaszcza relacji pomiędzy warunkami ich otrzymywania a właściwościami. Obecnie prowadzi badania nad półprzewodnikami nanostrukturalnymi warstwami tlenków metali o dużej powierzchni właściwej wytwarzanymi poprzez modyfikację warstw związków międzymetalicznych. Układy takie znajdują zastosowanie w obecnie szeroko rozwijanych systemach sensorycznych, a prowadzone badania zmierzają ku zwiększeniu czułości i selektywności materiałów sensorycznych.

W dziedzinie nauk humanistycznych nagrodzono dr. hab. Łukasza Jureńczyka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji UKW oraz redaktor naczelny pisma naukowego „Świat Idei i Polityki” prowadzi badania, które mają duże znaczenie zarówno naukowe ,jak i utylitarne. Uczestniczy bowiem w opracowywaniu raportów i ekspertyz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców trafiły do: mgr Malwiny Marciniak z Akademii Muzycznej, dr. inż. Jakuba Bieska z Politechniki Bydgoskiej. Stypendium dla wyróżniających się studentów otrzymali: mgr Justyna Durślewicz z Collegium Medicum UMK oraz inż. Sebastian Wlaźlak z Politechniki Bydgoskiej.

MK, źródło: www.bydgoszcz.pl

Dyskusja (0 komentarzy)