Aktualności
Nagrody
03 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-03

Nagrody naukowe prezesa PAN

Prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, nagrodził sześcioro badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki za wybitne osiągnięcia w 2021 roku.

Nazwiska laureatów nagród naukowych prezesa PAN ogłoszono podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN, które odbyło się 2 grudnia. Tradycyjnie już wyróżniono badaczy, którzy w mijającym roku byli autorami szczególnie ważnych dokonań naukowych. Za rok 2021 doceniono uczonych zajmujących się analogami nanografenów, obrzękiem mózgu, życiorysami polskich humanistów, botaniką w Tadżykistanie i kondensatorami elektrochemicznymi.

Nagrody naukowe prezesa PAN przyznano:

  • prof. Michałowi Głowińskiemu, członkowi rzeczywistemu PAN – za wnikliwy obraz specyficznych rysów polskiej humanistyki przez pryzmat życiorysów jej czołowych reprezentantów zawartych w książce „Tęgie głowy”;
  • prof. Arkadiuszowi Nowakowi z Ogrodu Botanicznego PAN – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie i dr. hab. Marcinowi Nobisowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego – za redakcję monografii naukowej „Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas”, która jest wynikiem zainicjowanych 15 lat temu i koordynowanych przez obu naukowców badań botanicznych w Tadżykistanie;
  • prof. Danielowi Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN – za odkrycie nowych barwników funkcjonalnych i heterocyklicznych analogów nanografenów;
  • prof. Elżbiecie Frąckowiak, członkini korespondentce PAN – za wyjaśnienie wpływu procesów redoks w materiałach elektrodowych i roztworach elektrolitów na działanie i długotrwałą pracę cykliczną kondensatorów elektrochemicznych;
  • prof. Janowi Albrechtowi, członkowi rzeczywistemu PAN – za wykazanie związku pomiędzy nadmiernym gromadzeniem glutaminy, na skutek upośledzenia jej aktywnego transportu z astrocytów do przestrzeni pozakomórkowej, a obrzękiem mózgu.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)