Aktualności
Nagrody
27 Września
Opublikowano: 2021-09-27

Nagrody rektora PŁ za najlepsze opisy w III kryterium ewaluacji

Rektor Politechniki Łódzkiej nagrodził zespoły naukowców w konkursie na najlepiej opracowany opis wpływu efektów ich działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 

Na konkurs ogłoszony przez rektora Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztofa Jóźwika wpłynęły 24 zgłoszenia. Spośród nich komisja konkursowa wyłoniła cztery najlepiej przygotowane opracowania, których autorzy otrzymali w sumie 40 tys. zł. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyło się w budynku Alchemium w Auli im. prof. Paryjczaka, w której zgromadzili się dziekani wydziałów, kierownicy dyscyplin, liderzy zgłoszonych opisów i członkowie ich zespołów.

Ogłoszony przeze mnie konkurs nawiązuje do zbliżającej się ewaluacji dyscyplin, która będzie dokonywać oceny według trzech kryteriów. Jednym z nich jest przedstawienie „studium przypadku”, które pozwala ocenić związek pomiędzy prowadzonymi na uczelni badaniami naukowymi a ich odziaływaniem na szeroko pojęte otoczenie uczelni. Nasi naukowcy pracują w wielu dziedzinach, tak więc efekty ich pracy mogą zmieniać gospodarkę, wpływać na ochronę środowiska, wspierać nasze zdrowie, ale też chronić dziedzictwo kulturowe. Nagrodzone opisy realnych działań dotyczyły właśnie tych wymienionych przeze mnie dziedzin – mówił rektor PŁ.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 20 tys. zł otrzymał zespół pracujący pod kierunkiem prof. Piotra Kuli z Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym za opis wpływu próżniowych technologii intensywnego nawęglania stanowiących przełom w światowej obróbce cieplno-chemicznej dla motoryzacji, lotnictwa i przemysłu maszynowego.

Drugie miejsce oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymał zespół prof. Piotra Ulańskiego z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej na Wydziale Chemicznym za opis dotyczący opracowania, optymalizacji i wdrożenia do produkcji radiacyjnej technologii wytwarzania opatrunków hydrożelowych do leczenia ran oparzeniowych.

Komisja przyznała też dwie równorzędne nagrody w wysokości 5 tys. zł za trzecie miejsce. Przyznano je za opracowanie na temat kształtowania i promowania proekologicznych zachowań rynkowych (prof. Małgorzata Koszewska z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji) oraz opis związany z zastosowaniem innowacyjnych technologii 3D, AR i stereoskopii w przywracaniu, ochronie i rozwoju dziedzictwa kulturowego (dr hab. inż. Piotr Napieralski, prof. PŁ z Instytutu Informatyki).  

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)