Aktualności
Nagrody
20 Października
Źródło: www.ksiazka.krakow.pl
Opublikowano: 2021-10-20

Nagrody Targów Książki w Krakowie

Podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie rozstrzygane są różne konkursy z obszaru wydawniczego. Kilka z nich bezpośrednio dotyczy publikacji naukowych, w innych wydawnictwa akademickie biorą udział.

W pierwszym dniu 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie ogłoszono nazwisko laureata Konkursu o Nagrodę im. J. Długosza, którego celem jest popularyzacja książek naukowych i popularnonaukowych z szeroko rozumianej humanistyki. Statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł otrzymał Zbigniew Mentzel, autor książki Kołakowski. Czytanie świata. Biografia, opublikowanej przez Wydawnictwo Znak. Wyboru dokonało jury pod przewodnictwem prof. Władysława Stróżewskiego. W jego skład wchodzą historyk prof. Andrzej Chwalba; wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Mączyński; teoretyk i historyk literatury prof. Ryszard Nycz; prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jan Ostrowski; muzykolog prof. Leszek Polony oraz socjolog prof. Piotr Sztompka.

Ten ostatni wygłosił laudację, którą podsumował słowami: „…zaproponowałem alternatywny tytuł »Czytanie Kołakowskiego«. Czytanie przez Zbigniewa Mentzela, to czytanie wnikliwe i krytyczne, to swoista rozmowa, debata, czasem spór ze swoim mistrzem. I tych wszystkich walorów zupełnie wystarczy, aby uznać biografię wielkiego polskiego intelektualisty za nie tylko pionierską, ale wybitną i dać temu wyraz w postaci Nagrody im. Długosza za ważny wkład do polskiej humanistyki”.

Do konkursu zgłoszono w tym roku 38 książek. Do nagrody, oprócz zwycięskiej pracy, nominowano także 9 innych pozycji:

  • Jakub Banasiak, Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2020;
  • Wika Filipowicz, Przy stole z królem. Jak ucztowano na królewskim dworze, Znak Horyzont, Kraków 2020;
  • Tomasz Kizwalter, Polska nowoczesność. Genealogia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020;
  • Iwona Lindstedt, Kazimierz Serocki. Piszę tylko muzykę, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2020;
  • Anna Marciniak-Kajzer, Rzeczy ludzi średniowiecza. W domu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
  • Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020;
  • Jerzy W. Ochmański, Teoria sytuacjonizmu w zastosowaniu. Prusy i Rzesza przed Trybunałem Państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020;
  • Miłosz Stelmach, Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020;
  • Przemysław Urbańczyk, Trudna historia zwłok. Tom 1: Wrócisz do ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

Warto zauważyć, że aż 7 nominowanych do nagrody książek zostało opublikowanych przez wydawnictwa uczelniane, w tym dwie przez Wydawnictwo UMK w Toruniu, które także w poprzednich latach odnotowało sukcesy w tym konkursie.

Nagroda Gaudeamus 2021

Drugiego dnia targów Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych ogłosiło werdykt w Konkursie o Nagrodę Gaudeamus, którego celem jest promowanie i wyróżnienie uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych.

Nagrodę GAUDEAMUS otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za opracowaną przez Sławomira M. Nowinowskiego, R. Stobieckiego, A. Brzezińską i M. Przybysz-Gralewską książkę „Mam na Pana nowy zamach…”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000.

Nagrodę Targów w Krakowie dla pracy naukowej otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za książkę Katarzyny Schmidt-Przewoźnej Barwienie metodami naturalnymi. Rośliny barwierskie i ich potencjał.

Publikacje o górach

Wydawnictwa naukowe znalazły się też w gronie laureatów 6. Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”, zorganizowanego przez Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie. W konkursie brało udział 116 pozycji: książek, czasopism i map nadesłanych przez 45 wydawców z 8 krajów.

Pierwsze miejsce w kategorii „Przewodniki” zajęła trzytomowa wieloautorska praca Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, opublikowana przez Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W kategorii „Atlasy, encyklopedie, słowniki” 3. miejsce zajął „Atlas biblijny” opublikowany przez Wydawnictwo „Bernardinum” z Pelplina oraz Instytut Geodezji i Kartografii z Warszawy. Za monografię Architektura schronisk i zajazdów w Dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim wyróżniono Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.

Na koniec drobna „prywata”. Drugie miejsce w kategorii „Czasopisma” zdobył 60. numer Almanachu Karpackiego „Płaj” wydawanego przez Towarzystwo Karpackie, a zainicjowanego i od początku redagowanego przez niestrudzonego Andrzeja Wielochę. Być może jest to ostatni numer tego niezwykle zasłużonego dla upowszechniania tematyki karpackiej periodyku. Opublikowano w nim wiele unikalnych prac, relacjonujących ważne ustalenia o charakterze naukowym, np. z zakresie onomastyki czy historii, które znacząco wykraczały swoim charakterem poza zwykłą popularyzację.

(p)

Dyskusja (0 komentarzy)