Aktualności
Nagrody
17 Listopada
Opublikowano: 2023-11-17

Naukowcy z dwóch politechnik z nagrodami PZITB

Dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg z Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. Krzysztof Schabowicz z Politechniki Wrocławskiej otrzymali prestiżowe nagrody Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Nagrody Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa im. Stefana Bryły oraz im. Wacława Żenczykowskiego zostały ustanowione w 1964 roku w celu podkreślenia wartości prac naukowo-badawczych i naukowo technicznych w dziedzinie konstrukcji budowlanych i budownictwa ogólnego i stworzenia zachęty do ich prowadzenia. Patronują im osoby mające zasługi dla polskiego budownictwa jako konstruktorzy obiektów budowlanych i inżynierskich, autorzy wybitnych prac naukowych.

Laureatką Nagrody im. prof. Stefana Bryły za osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji budowlanych została dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg z Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Obszar jej głównych zainteresowań naukowych stanowią konstrukcje żelbetowe i murowe, ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności konstrukcji, kształtowania zbrojenia w sytuacji awaryjnej wywołanej usunięciem podpory oraz wtórnego wykorzystania elementów kompozytowych. Przedmiotem jej zainteresowań jest również modelowanie konstrukcji z betonu. Jest autorką lub współautorką ponad 60 publikacji, z których 20 jest indeksowanych w bazie Journal Citation Reports, oraz współautorką dwóch zgłoszeń patentowych. Aktywnie promuje rozwiązania naukowo-techniczne, czynnie współpracując z przedsiębiorstwami budowlanymi Podkarpacia i nie tylko, umiejętnie i efektywnie łącząc rezultaty dociekań naukowych z praktyką inżynierską. W jej dorobku inżynierskim jest ponad 40 ekspertyz dotyczących obiektów nowych i zabytkowych oraz ponad 90 projektów konstrukcyjnych budynków i budowli.

Z kolei Nagrodę im. Wacława Żenczykowskiego za osiągnięcia w dziedzinie budownictwa ogólnego, obejmujące również m.in. problematykę materiałów budowlanych, fizyki budowli, technologii robót budowalnych, przyznano prof. Krzysztofowi Schabowiczowi, kierownikowi Katedry Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Wyróżniono go za osiągnięcia poparte licznymi patentami i wzorami użytkowymi w zakresie innowacyjnych rozwiązań kompozytowych płyt włóknisto-cementowych oraz opracowania metod ich diagnostyki i procedur identyfikacji imperfekcji. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, pięciu monografii i książek wydanych nakładem m.in. wydawnictwa Cabmridge. Posiada ponad tysiąc cytowań w bazie Web of Science, a indeks Hirscha wynosi 20, dzięki czemu jest obecny w międzynarodowym rankingu TOP 2% wpływowych ludzi nauki. Jest twórcą kilkunastu patentów, zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych. Opracował ponad 300 ekspertyz budowlanych.

MK, źródło: PRz, PWr

Dyskusja (0 komentarzy)