Aktualności
Nagrody
19 Czerwca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-06-19

Naukowiec z UJ nagrodzony za badania nad lekami

Dr Vittorio Canale z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum otrzymał Nagrodę Naukową im. prof. Stanisława Binieckiego. Uhonorowano go za wkład w dziedzinie syntezy związków aktywnych biologicznie w sposób przyjazny dla środowiska.

Nagroda Naukowa im. prof. Stanisława Binieckiego wręczana jest młodym badaczom, polskim i zagranicznym, podczas odbywającej się co dwa lata konferencji ACCORD. To wydarzenie poświęcone interdyscyplinarnym badaniom nad lekiem, obejmujące tematycznie poszczególne etapy prac: od wyboru celów molekularnych, poprzez projektowanie, modelowanie, syntezę i opracowanie postaci leku, aż do badań przedklinicznych i klinicznych. Tegoroczna edycja, w której wzięło udział ponad 180 uczestników z ośrodków akademickich oraz firm farmaceutycznych i chemicznych z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Pakistanu, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii i USA, zakończyła się niedawno w Warszawie.

Laureatem Nagrody Naukowej im. prof. Stanisława Binieckiego został dr Vittorio Canale z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uhonorowano go za sukcesy w badaniach nad nowymi potencjalnymi lekami na choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz za rozwijanie wysokowydajnych, ekologicznych metod otrzymywania związków czynnych.

Dr Vittorio Canale jest pracownikiem naukowym Katedry Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jego badania naukowe dotyczą antagonistów receptora 5-HT7 i jego roli w patomechanizmie chorób psychiatrycznych, jak również opracowania nowych metod syntezy związków aktywnych farmakologicznie w bardziej zrównoważony i w przyjazny dla środowiska sposób.

Jest laureatem programu naukowego PHC Polonium NAWA. W jego ramach współpracuje z zespołem z Instytutu Biomolekuł Maxa Mousserona Uniwersytetu w Montpellier (Institut des Biomolécules Max Mousseron Université de Montpellier). We wrześniu 2022 roku dr Canale otrzymał prestiżową nagrodę ESMEC Alumni Award przyznawaną przez Europejską Szkołę Chemii Medycznej w Urbino oraz Europejską Federację Chemii Medycznej w uznaniu za osiągnięcia naukowe dla wyróżniających się naukowców w dziedzinie chemii medycznej w Europie.

Patron nagrody był wybitnym chemikiem i farmaceutą prowadzącym badania naukowe nad nowymi substancjami aktywnymi oraz opracowaniem metod ich syntezy. Ukoronowaniem jego prac badawczych było wdrożenie do lecznictwa dwóch aktywnych substancji farmaceutycznych: chlorowodorku todralazyny (nazwa handlowa Binazin, 1964) oraz cytrynianu gapikominy (nazwa handlowa Bicordin, 1970).

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)