Aktualności
Nagrody
31 Stycznia
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2023-01-31

Naukowiec z UWM z prestiżową nagrodą im. prof. Pawlaka

Prof. Lech Polkowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został laureatem dorocznej nagrody im prof. Zdzisława Pawlaka przyznawanej przez Komitet Naukowy Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Wyróżniane są nią wybitne monografie z zakresu informatyki.

Komitet docenił prof. Lecha Polkowskiego za jego monografię „Logika dla informatyki i nauk o danych oraz sztucznej inteligencji” (Logics for Computer and Data Sciences, and Artificial Intelligence). Autor porusza w niej logiki zdaniowe, predykatowe, modalne, epistemiczne, dynamiczne, czasowe, a także mające zastosowanie w nauce o danych logiki wielowartościowe i logiki pojęć (logiki przybliżone). Oferuje wgląd w logikę drugiego rzędu i przybliżoną logikę części. Zamieszczone w końcowej części załączniki dotyczą teorii mnogości, struktur algebraicznych, obliczalności, złożoności, MV-algebr i systemów przejściowych, automatów i gramatyk formalnych.

Prof. Lech Polkowski jest kierownikiem Katedry Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM. Znalazł się na liście 2% najlepszych naukowców na świecie w swoich dziedzinach. Zajmuje się naukowo zastosowaniem metod matematycznych w informatyce, teorią wiedzy i matematycznymi metodami opisu wiedzy niepełnej, czyli zbiorów przybliżonych. Teoria zbiorów przybliżonych to teoria informatyczna, którą opracował patron nagrody prof. Zdzisław Pawlak. Jej zastosowania są wielorakie: w teorii systemów decyzyjnych, w analizie danych, w telemedycynie, w analizie obrazów, w tym medycznych, w genomice, w robotyce inteligentnej (w tym prace z mereologii przybliżonej utworzonej przez prof. Polkowskiego), w badaniach teoretycznych, np. w teorii gramatyk.

Obecnie jedną z podstawowych dziedzin informatyki jest tzw. data mining, czyli wydobywanie użytecznej wiedzy z baz danych, zazwyczaj w postaci reguł decyzyjnych. Zbiór przybliżony to zbiór danych, którego nie można dokładnie opisać, lecz jedynie przybliżyć na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym, w ściśle sprecyzowanym sensie. Dzięki temu opisuje on fakty prawdziwe częściowo – wyjaśnia prof. Polkowski

Teoria zbiorów przybliżonych utworzona i początkowo rozwijana w Polsce, dzięki pracom polskich matematyków zyskała światową rozpoznawalność.

Doroczne nagrody za wybitne monografie z zakresu informatyki im. prof. Zdzisława Pawlaka Komitet Informatyki PAN przyznaje od 2016 r. Prof. Pawlak należał do pionierów polskiej informatyki. Był członkiem rzeczywistym PAN i doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej.

źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)