Aktualności
Nagrody
22 Września
Opublikowano: 2021-09-22

NCBR finalistą EUIPA 2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju znalazło się w gronie 11 finalistów pierwszej edycji nagród European Innovation Procurement Awards. Konkurs organizowany jest przez Europejską Radę ds. Innowacji w ramach programu Horyzont Europa. Zwycięzców poznamy w listopadzie.

Europejskie Nagrody Zamówień na Innowacje mają wyróżnić działania najlepszych publicznych i prywatnych nabywców promujących innowacyjne praktyki w tym zakresie w całej Europie. Nagroda podkreśla również wagę ścisłej współpracy nabywcy z dostawcą we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rynek. Jedenastu finalistów pierwszej edycji nagrody EUIPO wybrało jury złożone z niezależnych ekspertów. Wśród pretendentów są podmioty z Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Belgii i Polski. W kategorii „Strategia zakupów innowacji” nominację otrzymało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zamówienia na innowacje są kluczowym instrumentem zapewniającym Europie ożywienie gospodarcze w zrównoważony sposób. Pozytywnie zmieniają gospodarkę, nie tylko tworząc nowe i zrównoważone rynki, ale także podejmując wyzwania społeczne, takie jak zmiana klimatu. Nie mogę się doczekać poznania pierwszych zwycięzców tej nowej nagrody EIC i jestem przekonana, że dzięki swojemu doświadczeniu i strategiom wyznaczą oni drogę, którą będą podążać inni, aby zwiększać wykorzystanie innowacyjnych zamówień publicznych w Unii Europejskiej – mówi Mariya Gabriel, unijna komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Co dalej?

Każdy finalista zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę z członkami jury, która odbędzie się zdalnie w październiku 2021 r. Jury wybierze następnie zwycięzcę i zdobywcę drugiego miejsca w każdej kategorii. Laureaci nagrody zostaną ogłoszeni na szczycie Europejskiej Rady ds. Innowacji, który odbędzie w dniach 24–25 listopada.

Oprócz prestiżowego wyróżnienia, zwycięzca każdej kategorii otrzyma 75 tys. euro, a laureaci drugiego miejsca – po 25 tys. euro. Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do dołączenia do grupy pionierów zamówień, aby zaprezentować swoje doświadczenia i czerpać inspirację z doświadczeń innych poprzez wymianę dobrych praktyk, inicjatyw i pomysłów.

Europejskie Nagrody Zamówień na Innowacje

Zamówienia na innowacje unowocześniają sektor publiczny dzięki bardziej ekonomicznym i wyższej jakości rozwiązaniom. Praktyki te bezpośrednio przyczyniają się do konkurencyjności UE, otwierając drogę na rynek dla nowych graczy, zwłaszcza MŚP. Pomagają również większym firmom wprowadzać na rynek innowacyjne produkty, stymulując transgraniczny wzrost przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy. Zamówienia na innowacje służą również zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb społecznych.

To jedna z czterech Nagród Europejskiej Rady ds. Innowacji 2021 celebrująca podmioty i osoby kształtujące przyszłość innowacji w Europie, obok Nagrody UE dla Innowatorek, Nagrody Europejskiej Stolicy Innowacji i Europejskiego Konkursu Innowacji Społecznych.

źródło: KPK

 

Dyskusja (0 komentarzy)