Aktualności
Nagrody
12 Listopada
Opublikowano: 2021-11-12

NCBR w ścisłym finale EUIPA 2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju znalazło się w gronie sześciu finalistów pierwszej edycji nagród European Innovation Procurement Awards (EUIPA). Konkurs organizowany jest przez Europejską Radę ds. Innowacji w ramach programu Horyzont Europa. Zwycięzców poznamy 25 listopada podczas pierwszego szczytu EIC.

Europejskie Nagrody Zamówień na Innowacje mają wyróżnić działania najlepszych publicznych i prywatnych nabywców promujących innowacyjne praktyki w tym zakresie w całej Europie. Nagroda podkreśla również wagę ścisłej współpracy nabywcy z dostawcą we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rynek. Sześciu finalistów pierwszej edycji nagrody EUIPA wybrało jury złożone z niezależnych ekspertów. Wśród nich znalazła się grupa przedsięwzięć NCBR wspieranych przez Fundusze Europejskie (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) realizowana metodologią zamówienia przedkomercyjnego. Inicjatywy NCBR są ukierunkowane na opracowanie w ramach prac badawczo-rozwojowych (B+R) nowych rozwiązań i technologii wspierających osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Innowacyjne zamówienia NCBR – jak to działa?

Dziewięć inicjatyw NCBR jest realizowanych w formie innowacyjnych zamówień publicznych, jako zamówienia przedkomercyjne (pre-commertial procurement, PCP). Zamawiającym jest NCBR, który definiuje problem badawczo-rozwojowy wynikający z realnych potrzeb polskiej gospodarki, a podmioty zainteresowane rozwiązaniem tego problemu uczestniczą w procesie, którego efektem końcowym jest wdrożenie opracowanego rozwiązania, niedostępnego dziś na rynku.

Jury wybierze zwycięzcę i zdobywcę drugiego miejsca w każdej z trzech kategorii (NCBR jest finalistą w kategorii Strategia zakupów innowacji). Laureaci nagrody zostaną ogłoszeni 25 listopada 2021 r. podczas szczytu Europejskiej Rady ds. Innowacji. Oprócz prestiżowego wyróżnienia, triumfatorzy otrzyma ją po 75 tys. euro, a laureaci drugiego miejsca – po 25 tys. euro.

Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do dołączenia do grupy pionierów zamówień, aby zaprezentować swoje doświadczenia i czerpać inspirację z doświadczeń innych poprzez wymianę dobrych praktyk, inicjatyw i pomysłów.

Nagrody Europejskiej Rady ds. Innowacji

To jedna z czterech Nagród Europejskiej Rady ds. Innowacji 2021 honorująca podmioty i osoby kształtujące przyszłość innowacji w Europie, obok Nagrody UE dla Innowatorek, Nagrody Europejskiej Stolicy Innowacji i Europejskiego Konkursu Innowacji Społecznych.

MK, źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)