Aktualności
Nagrody
04 Lipca
Opublikowano: 2022-07-04

Niecały miesiąc na zgłoszenia kandydatów do Nagrody Instytutu De Republica

Do końca lipca trwa przyjmowanie zgłoszeń do pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Przyznane zostaną też wyróżnienia za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową. 

Nagroda Instytutu De Republica to honorowe wyróżnienie skierowane do polskich naukowców – zarówno tych młodych, jaki i tych, którzy całe swoje życie poświęcili nauce. Celem konkursu jest wsparcie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową stanowią inspirację dla młodych pokoleń.

Konkurs obejmuje pięć kategorii: trzy podstawowe dla młodych naukowców do 40 roku życia:

  • nauki humanistyczne
  • nauki społeczne
  • sztuka

oraz dwie specjalne (bez ograniczenia wiekowego):

  • za cały dorobek naukowy
  • za działalność międzynarodową.

Kandydatów mogą zgłaszać: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe, a także osoby prywatne. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lipca.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli świata nauki, wyłoni laureatów w danej kategorii. Zwycięzcy otrzymają statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydata, a także wszystkie dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.iderepublica.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)