Aktualności
Nagrody
20 Listopada
Fot. Ryszard Pakieser/ Kurier Szczeciński
Opublikowano: 2023-11-20

Nobliści z Pomorza Zachodniego

Podczas gali w Operze na Zamku w Szczecinie wręczono Zachodniopomorskie Noble. Najbardziej prestiżową nagrodę naukową na Pomorzu Zachodnim przyznano w ośmiu kategoriach.

Zachodniopomorskie Noble przyznawane są od 2001 roku. Przy wyłanianiu laureatów liczą się m.in. publikacje w wysoko notowanych czasopismach oraz wdrożone lub sprzedane opracowania patentowe. Pomysłodawcami konkursu są znani naukowcy: genetyk prof. Jan Lubiński i astronom prof. Aleksander Wolszczan, który jest przewodniczącym kapituły. Uroczysta gala, podczas której wręczono wyróżnienia, odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie. Laureatów wybrano w ośmiu kategoriach:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych: dr hab. Paweł Gut z Uniwersytetu Szczecińskiego za przetłumaczenie, opracowanie, przygotowanie wstępu i komentarzy historycznych trzytomowego dzieła Paula Friedeborna, pt, „Historyczny opis miasta Szczecina [z 1613 roku]” , uznawanego za jeden z pomników pomorskiej literatury i historiografii;
  • w dziedzinie nauk podstawowych: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego za badania immunologiczne szczepów wirusów oraz poszukiwania biomarkerów molekularnych w chorobach o etiologii wirusowej i onkologicznej;
  • w dziedzinie nauk technicznych: dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowych modyfikacji leków o zwiększonej przenikalności przez skórę;
  • w dziedzinie nauk  ekonomicznych: dr hab. inż. Jarosław Wątróbski z Katedry Informatyki w Zarządzaniu Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za wyniki badań nad wykorzystaniem metod wielokryterialnych w problemach zrównoważonego rozwoju;
  • w dziedzinie nauk  rolniczych: dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek z Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia badawcze prowadzące do doskonalenia technologii w zakresie bioinżynierii środowiska wodnego i akwakultury;
  • w dziedzinie nauk medycznych: prof. dr hab. Bogusław Machaliński z Zakładu Patologii Ogólnej, Katedry Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za opracowanie metody permanentnego, dotkankowego dostarczania białkowych czynników neuroprotekcyjnych w schorzeniach do niedawna uznawanych za rzadkie;
  • w dziedzinie nauk o morzu: dr hab. inż. Krzysztof Nozdrzykowski z Katedry Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Morskiej w Szczecinie za innowacyjną metodykę pomiarów dokładności wielkogabarytowych elementów maszyn, do których należą wały korbowe silników okrętowych o wielkiej mocy;
  • w dziedzinie nauk artystycznych: dr hab. Zofia Wollny z Pracowni Działań Interdyscyplinarnych w Katedrze Sztuki Mediów i Animacji Akademii Sztuki w Szczecinie za działalność artystyczną łączącą muzykę i sztuki plastyczne, oraz dr inż. arch. Arkadiusz Polewka z Katedry Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za uzyskanie pierwszej nagrody na XII Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie, będącym długoletnim cyklem konkursów i wystaw, gromadzącym twórców z całego świata.

Konkurs jest corocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Kandydatów zgłaszają rektorzy uczelni i członkowie ZKLN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)