Aktualności
Nagrody
12 Lipca
Źródło: Twitter
Opublikowano: 2023-07-12

Pierwszy Polak z nagrodą European Meteorological Society

Dr Mateusz Taszarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został pierwszym Polakiem uhonorowanym nagrodą European Meteorological Society. Doceniono jego badania nad związkiem zjawisk burzowych na obszarze Europy oraz Stanów Zjednoczonych z ocieplającym się klimatem. 

European Meteorological Society to organizacja non-profit skupiająca kilkadziesiąt towarzystw meteorologicznych z całego kontynentu, w tym 38 o statusie członka sieci i 30 stowarzyszonych. Co roku wyróżnia naukowców za ich dokonania w dziedzinie meteorologii. Tym razem nagroda dla młodych badaczy trafiła do dr. Mateusza Taszarka z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To pierwszy Polak uhonorowany przez EMS. Doceniono jego badania zjawisk burzowych na obszarze Europy oraz Stanów Zjednoczonych oraz ich związku z ocieplającym się klimatem. Został nominowany za publikację Differing Trends in United States and European Severe Thunderstorm Environments in a Warming Climate.

Dr Mateusz Taszarek zajmuje się zagadnieniem silnych burz z piorunami powodujących tornada, duży grad i niszczycielskie wiatry. Tego tematu dotyczyła już jego pierwsza recenzowana publikacja, zaraz po rozpoczęciu doktoratu w 2013 roku. Od tamtej pory napisał ponad 40 prac, w których analizuje i porównuje zagrożenia konwekcyjne w różnych regionach świata. Od 2017 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii UAM. W ramach postdoka spędził ponad 3 lata w NOAA National Severe Storms Laboratory i Cooperative Institute for Mesoscale Meteorological Studies na Uniwersytecie w Oklahomie. Jest członkiem European Severe Storms Laboratory oraz stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz.

Nagrodę odbierze we wrześniu na konferencji EMS w Bratysławie. Wygłosi wówczas wykład na temat podobieństw między silnymi burzami w Australii, Europie i Stanach Zjednoczonych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)