Aktualności
Nagrody
08 Lutego
Opublikowano: 2024-02-08

Po raz drugi nagrodzono prace dotyczące pedagogiki wczesnej edukacji

Dr Agnieszka Janik z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała Nagrodę im. Profesora Ryszarda Więckowskiego. Doceniono jej pracę pt. „Podwórkowe przestrzenie i miejsca zabaw. Studium pedagogiczno-kulturowe”.

Nagroda im. Profesora Ryszarda Więckowskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Przyznawana jest badaczom, którzy poprzez swoją działalność naukową przyczyniają się do rozwijania dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym wokół pedagogiki wczesnej edukacji. Nagrodę ustanowiono w 2022 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ponad 30 lat temu tworzyła się łódzka szkoła wczesnej edukacji.

W drugiej edycji konkursu Nagrodę im. Profesora Ryszarda Więckowskiego otrzymała dr Agnieszka Janik z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt. „Podwórkowe przestrzenie i miejsca zabaw. Studium pedagogiczno-kulturowe”. Poruszana w niej problematyka nawiązuje – z jednej strony – do zmian w postrzeganiu dziecka i zabawy przez nowoczesne społeczeństwa, natomiast z drugiej – wymaga rozpoznania metodologicznych rozwiązań wykorzystywanych w społeczno-kulturowych badaniach nad dzieckiem i dzieciństwem. Proponowane podejście badawcze zostało osadzone w wieloparadygmatycznej rzeczywistości nauk społecznych zorientowanych humanistycznie, która łączy perspektywę etnograficzną z krytyczną i w ten sposób umożliwia namysł nad badanym fragmentem dziecięcej codzienności i kulturowymi praktykami jej kształtowania z uwzględnieniem różnych perspektyw. Celem badań było udzielenie głosu dzieciom w debacie podejmującej wątki bezpośrednio z nimi związane.

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienia. Otrzymały je: dr Natalia Jach-Salamon i prof. Barbara Gawda z Katedry Psychologii Emocji i Osobowości w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za pracę pt. „Struktura pojęć afektywnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, oraz dr Ewa Wiśniewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie za pracę pt. „Efektywność treningu kreatywności dzieci i młodzieży”.

GaL, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)