Aktualności
Nagrody
23 Listopada
Źródło: Facebook/WNoW UŁ
Opublikowano: 2022-11-23

Po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. prof. Ryszarda Więckowskiego

Dr Anna Warzocha z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie została pierwszą laureatką Nagrody im. Profesora Ryszarda Więckowskiego. Doceniono jej pracę pt. „Wychowanie do lektury 2.0”.

Nagroda im. Profesora Ryszarda Więckowskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Przyznawana jest badaczom, którzy poprzez swoją działalność naukową przyczyniają się do zainicjowania dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym wokół pedagogiki wczesnej edukacji. Nagrodę ustanowiono na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ponad 30 lat temu tworzyła się łódzka szkoła wczesnej edukacji.

Pierwszą laureatką została dr Anna Warzocha z Katedry Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, autorka pracy pt. „Wychowanie do lektury 2.0”. Jak podkreślono w uzasadnieniu, nagrodzona praca jest efektem imponującego przedsięwzięcia badawczego, zanurzonego w szeroko rozumianej humanistyce i wpisuje się w koncepcję wczesnej edukacji nakreśloną przez profesora Ryszarda Więckowskiego. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Kapituła przyznała także wyróżnienie za pracę pt. „Dzieci aktorami w przestrzeniach życia społecznego. Sprawczość w sieci relacji” autorstwa dr Małgorzaty Kowalik-Olubińskiej z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zaznaczono, że treść pracy ma szeroki, pedagogiczny wymiar i osnuta jest wokół kategorii sprawczości, pojęcia szczególnie znaczącego we współczesnych naukach humanistyczno-społecznych oraz w interpretacji społecznego funkcjonowania dzieci.

Nagrodę i wyróżnienie wręczono podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, na którym obecna była Zofia Więckowska, żona prof. Ryszarda Więckowskiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)