Aktualności
Nagrody
01 Grudnia
Andrzej Stupakiewicz, fot. Katarzyna Dziedzik
Opublikowano: 2022-12-01

Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało doroczne nagrody

Prof. Andrzej Stupakiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku został uhonorowany Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza. Nagrodzono także młodych badaczy i popularyzatorów.

Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne wręcza nagrody doświadczonym naukowcom, młodym badaczom, a także nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania. W tym roku Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz (na fot.) z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Doceniono go za cykl wybitnych prac naukowych dotyczących bardzo aktualnego odkrycia i wyjaśnienia mechanizmów ultraszybkiego przełączania magnetyzacji w warstwach granatów. Laureat pracuje w Katedrze Fizyki Magnetyków. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień, jak nanostruktury magnetyczne, efekty magnetooptyczne liniowe i nieliniowe, fotomagnetyzm, procesy ultraszybkiej dynamiki, struktury domenowe, cyfrowa obróbka obrazów. Wraz z zespołem zaprezentował i rozwinął przełomową metodę ultraszybkiego zapisu informacji.

Nagrodę PTF za rozprawę doktorską przyznano dr. Piotrowi T. Grochowskiemu z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie (Dynamics of binary quantum mixtures). Z kolei za pracę magisterską nagrodzono mgr Małgorzatę Strzałkę z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (Pomiar splątania pomiędzy układem i otoczeniem powstającego podczas czystej dekoherencji fazowej).

Nagroda PTF za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta trafiły do: dr hab. Katarzyny Grabowskiej z  Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za organizację i koordynowanie grantów dla uczniów na projekty naukowe pt. „Ochota na naukę” (2017–2022) oraz do prof. dr. hab. Stanisława A. Różańskiego za wieloletnią, wyróżniającą się działalność popularnonaukową, skalę prowadzonych działań, a zwłaszcza za ich różnorodność: wykłady popularnonaukowe ilustrowane doświadczeniami dla dzieci i młodzieży, wykłady otwarte, wystawy interaktywne, konkursy, artykuły popularnonaukowe i skrypty, liczne projekty edukacyjne unijne, krajowe i międzynarodowe. Nagrodę PTF za artykuł popularnonaukowy otrzymał dr Szymon Charzyński z Uniwersytetu Warszawskiego za cykl artykułów popularnonaukowych, a w szczególności za artykuł Jeszcze trochę o geometrii kolejowej.

Przyznano także Nagrody Specjalne. Za organizację Sympozjów z fizyki interdyscyplinarnej w naukach społecznych w latach 2016–2022 uhonorowani zostali dr inż. Grzegorz Siudem i dr inż. Maciej Mrowiński (obaj z Zakładu Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej). Z kolei za inicjatywę i ogromne zaangażowanie w realizację Roku Mieczysława Wolfkego i wszystkich związanych z tym wydarzeń, a także aktywny udział w innych przedsięwzięciach PTF nagrodzono dr. Krzysztofa Petelczyca z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

MK, źródło: PTF, UwB

Dyskusja (0 komentarzy)