Aktualności
Nagrody
27 Września
Źródło: www.lorealdlakobietinauki.pl
Opublikowano: 2021-09-27

Prestiżowa nagroda dla badaczki z Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała prestiżową międzynarodową nagrodę Future Science Future Star Award. Jest pierwszą polską laureatką tego wyróżnienia. 

Międzynarodowa nagroda Future Science Future Star, organizowana przez wydawnictwo Future Science i czasopismo „BioTechniques”, ma na celu docenienie wybitnych naukowców, zajmujących się naukami przyrodniczymi, których praca może w znaczącym stopniu wpłynąć na ludzkie zdrowie. Nagroda przyznawana jest osobom, które wykazały szybki i intensywny start w swojej karierze naukowej, cechując się jednocześnie ogromną pasją do prowadzonych przez siebie badań.

Przyznając tegoroczną Future Science Future Star Award, zwrócono uwagę na na badania prowadzone przez dr Karolinę Pierzynowską z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ich tematem jest opracowanie terapii dla choroby Alzheimera i Huntingtona z użyciem genisteiny – naturalnie występującego izoflawonu. Badania przeprowadzone zarówno na modelach in vitro, jak i na modelach mysich wykazały wysokie bezpieczeństwo i dużą skuteczność tej terapii. To kontynuacja tematyki rozpoczętej w jej pracy doktorskiej.

Od 2017 roku jest asystentem w Katedrze Biologii Molekularnej. Kieruje grantem PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki. Współautorka 16 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz 4 zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich badań przedstawiła na ponad 50 konferencjach naukowych. Była wykonawcą w 7 projektach badawczych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odbyła także dwa staże w: Katedrze Biochemii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Laboratorium Neuropatologii Molekularnej w University of West Virginia w USA.

Jest laureatką programu stypendialnego L’Oreal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody im. prof. Mozołowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)