Aktualności
Nagrody
01 Kwietnia
Źródło: www.ur.edu.pl
Opublikowano: 2021-04-01

Prestiżowa nagroda dla biologa z URz

Prof. dr hab. Andriy Sybirnyy z Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego został wyróżniony prestiżową nagrodą Vebleo. Przyznawana jest naukowcom z całego świata będącym liderami w dziedzinie nauki, inżynierii i technologii.

Nagroda ma na celu uhonorowanie i uznanie ich osiągnięć zawodowych. Prof. Andriy Sybirnyy jest uznanym specjalistą w dziedzinie biologii komórki i biotechnologii drożdży niekonwencjonalnych. Opisał kilka nowych genów (ATG26, ATG28, ATG35) zaangażowanych w proces autofagii. Zajmuje się również produkcją flawin i konstruowaniem drożdży Candida famata produkujących ryboflawinę, mononukleotyd flawinowy i dinukleotyd flawinadeninę.

W swoich badaniach wykazał, że termotolerancyjne drożdże metylotroficzne Ogataea polymorpha fermentują najobficiej występującą pentozę w hydrolizatatach lignocelulozy – ksylozę. Interesuje się również produkcją etanolu z gliceryny i jednocześnie produkcją glicerolu metodą fermentacji z wykorzystaniem drożdży. Skonstruował pierwszego beztlenowego producenta glicerolu wykorzystując drożdże Saccharomyces cerevisiae. Jest ponadto autorem jednego z najbardziej wydajnych drożdżowych producentów tripeptydu – glutationu i kilku ważnych białek heterologicznych, w tym powierzchniowego antygen wirusa zapalenia wątroby typu B oraz przeciwnowotworowego enzymu deiminazy argininy.

Prof. Sybirnyy pracuje w Zakładzie Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto pełni funkcję dyrektora FEMS (Federation of European Microbiological Societies) ds. edukacji mikrobiologicznej oraz rozpowszechniania osiągnięć nauki. Jest także członkiem Europejskiej Akademii Mikrobiologii. Był kierownikiem 12 grantów, a także przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Drożdżowej w latach 2008–2012. Jest autorem 237 publikacji naukowych (indeks H = 33). Liczba cytowań wynosi ponad 12 170 (wg Scopus).

MK, źródło: URz

 

Dyskusja (0 komentarzy)