Aktualności
Nagrody
13 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-13

Prestiżowe nagrody dla naukowców z PW

Dwoje naukowców Politechniki Warszawskiej otrzymało prestiżowe nagrody naukowe przyznawane przez SPIE – The International Society for Optical Engineering.

Polscy laureaci reprezentują Zakład Inżynierii Fotonicznej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki PW. Prof. Krzysztof Patorski otrzymał nagrodę SPIE Chandra S. Vikram Award w dziedzinie metrologii optycznej w uznaniu za przełomowy wkład w dziedzinie dyfrakcji, interferometrii, technik wykorzystujących prążki moiré i metod analizy obrazów prążkowych mających zastosowanie w metrologii optycznej, mechanice eksperymentalnej oraz inżynierii biomedycznej. Z kolei prof. Małgorzatę Kujawińską nagrodzono SPIE Dennis Gabor Award za jej wybitny wkład w technologie holograficzne w metrologii optycznej, obrazowaniu optycznym i optycznym przetwarzaniu informacji, a także za niezwykłe oddanie społeczności SPIE i szeroko rozpoznawalne międzynarodowe działania w dziedzinie stosowanej inżynierii optycznej. Wyróżniono ją w 50. rocznicę przyznania Dennisowi Gaborowi Nagrody Nobla za wynalezienie holografii.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski specjalizuje się w optyce i inżynierii fotonicznej, a w szczególności: teorii i zastosowaniach pola dyfrakcyjnego Fresnela struktur okresowych i quasi-okresowych, interferometrii z zastosowaniem siatek dyfrakcyjnych w oświetleniu koherentnym i niekoherentnym, teorii i zastosowaniach metody prążków mory, cyfrowej interferometrii plamkowej oraz automatycznym przetwarzaniu i analizie obrazów prążkowych (interferogramów, moirègramów, obrazów z oświetleniem strukturalnym). Jest autorem monografii dotyczącej zjawiska samoobrazowania i zastosowań oraz książki Handbook of the Moirè Fringe Technique. Jest autorem i współautorem ponad 120 artykułów naukowych. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki PW.

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska od 1997 roku kieruje Zakładem Inżynierii Fotonicznej. Główny obszar jej zainteresowań to metrologia optyczna, zwłaszcza z wykorzystaniem polowych metod pomiarowych (interferometrii, cyfrowej holografii, tomografii dyfrakcyjnej, interferometrii siatkowej, technik rastrowych i cyfrowej korelacji obrazu, techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji 2D/3D/4D (w tym techniki holograficzne), budowa optycznych systemów pomiarowych i sensorów fotonicznych, zastosowania optycznych metod pomiarowych w inżynierii, multimediach i biomedycynie, obrazowanie 3D. ). Od 2005 roku jest wiceprezydentem Europejskiej Platformy Fotonicznej Photonics21. Jest autorem lub współautorem 2 monografii oraz 11 rozdziałów w wydawnictwach książkowych, a także ponad 120 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. W latach 2004–2009 była współkoordynatorem Europejskiej Sieci Doskonałości w Mikrooptyce.

MK, źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)