Aktualności
Nagrody
05 Października
Fot. Paweł Paszko
Opublikowano: 2023-10-05

Prestiżowe wyróżnienie dla prof. Tomasza Bączka z GUMed

Prof. Tomasz Bączek, specjalista w zakresie analityki biomedycznej i farmaceutycznej, chemii leków, bioanalityki oraz proteomiki, został laureatem Nagrody i Medalu im. prof. Romana Kaliszana. Wyróżnienie zostanie wręczone jutro podczas inauguracji roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Nagroda i Medal im. Romana Kaliszana – światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, rektora GUMed w latach 2005–2008 – to wyróżnienie przyznawane corocznie uczonemu za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych otwierające nowe możliwości aplikacyjne w medycynie i farmacji. Zostało ustanowione w 2020 r. przez Naukową Fundację Polpharmy, Gdański Uniwersytet Medyczny i Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Pierwszym laureatem był prof. Marcin Kołaczkowski, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w ubiegłym roku uhonorowano prof. Bogusława Buszewskiego, kierownika Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W tym roku Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana otrzyma prof. Tomasz Bączek, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej GUMed. Jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 1998 r. uzyskał tytuł magistra farmacji, a w 2001 r. stopień doktora nauk farmaceutycznych w obszarze analizy farmaceutycznej. Jego praca doktorska (promotor: prof. dr hab. Roman Kaliszan) dotyczyła wspomaganej komputerowo optymalizacji warunków rozdzielania w chromatografii cieczowej oraz ilościowych zależności struktura – retencja (QSRR). Habilitował się w 2007 r., a tytuł profesora uzyskał w 2014 r.

W latach 2002–2003 przebywał na stażu podoktorskim w Barnett Institute na Northeastern University w Bostonie, gdzie pracował nad udoskonaleniem identyfikacji peptydów w proteomice. W 2012 r. odbył staż w ramach programu Top 500 Innovators na Stanford University.

W latach 2008–2012 był prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego GUMed, przez dwie kadencje sprawował funkcję prorektora ds. nauki (2012–2016, 2016–2020), a od 2020 roku jest pełnomocnikiem rektora i kierownikiem Biura Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza GUMed.

Główne zainteresowania badawcze prof. Bączka obejmują: analizę farmaceutyczną i biomedyczną, nauki separacyjne, bioanalitykę i proteomikę. Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac oryginalnych w recenzowanych czasopismach specjalistycznych (Scopus h-index = 32).

Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym m.in.: Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2021 r.), nagrody Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej (2020 r.), Srebrnego Krzyża Zasługi (2016 r.), nagrody Amicus Studentis (2011 r.), nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008 r.), Medal Primus inter Pares dla najlepszych studentów rocznika absolwentów (1998 r.).

Nagroda i Medal im. Romana Kaliszana zostaną wręczone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego., która odbędzie się 6 października w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

MK, źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)