Aktualności
Nagrody
08 Stycznia
Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Opublikowano: 2021-01-08

Prezes FNP w jury Nagrody Körbera

Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, został członkiem jury Europejskiej Nagrody Naukowej Körbera. To jedna z najważniejszych nagród naukowych na świecie.

Nagroda Körbera honoruje dokonania wybitnych uczonych pracujących na Starym Kontynencie. Przyznawana jest co roku za badania w obszarze nauk o życiu i nauk fizycznych, które wykazują duży potencjał w zakresie możliwych zastosowań i międzynarodowego wpływu. Jej wysokość wynosi 1 mln euro.

Wyboru laureata dokonuje międzynarodowe jury. Jednym z 10 członków tego gremium został właśnie prof. Maciej Żylicz. Jury wybiera laureata spośród kandydatów wskazanych przez dwie komisje selekcyjne, w skład których wchodzą europejscy badacze, będący niekwestionowanymi autorytetami w swoich dziedzinach.

Nagroda Körbera wręczana jest od 1985 roku. W ostatnich dziesięciu latach wśród jej laureatów było sześciu późniejszych noblistów. W ubiegłym roku nagrodę zdobył węgierski uczony prof. Botond Roska, którego pionierskie badania w dziedzinie okulistyki dają nadzieję na leczenie ślepoty. Wcześniej w gronie wyróżnionych znalazł się także polski badacz – w 1997 r. nagrodzono prof. Pawła Kisielowa z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, który we współpracy z Haraldem von Boehmerem prowadzonej w Instytucie Immunologii w Bazylei, odkrył na modelach zwierzęcych, że limfocyty T są czynnościowo zróżnicowane na komórki cytotoksyczne (CD8) i regulatorowe (CD4).

źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)