Aktualności
Nagrody
12 Stycznia
Źródło: UPP
Opublikowano: 2022-01-12

Prof. Henryk Jeleń z UPP z Medalem im. W. Kemuli

Prof. dr hab. Henryk Jeleń z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został wyróżniony Medalem im. Wiktora Kemuli. Odznaczenie wręczane jest polskim naukowcom za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. 

Medal im. Wiktora Kemuli jest wyróżnieniem przyznawanym od 1998 roku przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej PAN. Wśród laureatów są wybitni naukowcy, nestorzy polskiej chemii analitycznej, tacy jak prof. Andrzej Waksmundzki, prof. Edward Soczewiński czy prof. Zygmund Marczenko. Do grona tego, jako 22 osoba odznaczona Medalem, dołączył prof. dr hab. Henryk Jeleń z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół chemii i analityki związków lotnych i zapachowych żywności, w szczególności: rozwoju metod ich ekstrakcji, identyfikacji i kwantyfikacji, wykorzystania metod profilowania i elektronicznych nosów do różnicowania produktów, wykrywania zafałszowań i monitorowania procesów technologicznych, a także metod sprzężonych (GC-MS, GC-O) w analityce żywności.

Kierowana przez niego Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie prowadzi prace nad różnymi aspektami związków lotnych i ich nielotnych prekursorów. Laureat jest autorem pierwszych w Polsce publikacji z wykorzystaniem mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) w analizie żywności, z wykorzystaniem elektronicznych nosów w analizie żywności, a także z wykorzystaniem chromatografii gazowej i olfaktometrii w analizie związków zapachowych. Należy także do krajowych pionierów w wykorzystaniu do badań kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej – w pracowni działa pierwszy w Polsce zestaw GC×GC-ToFMS. Pod jego kierownictwem zrealizowano 11 projektów KBN/NCN/MNiSW związanych z problematyką związków lotnych i zapachowych żywności, jakością żywności oraz metabolitami wtórnymi grzybów. Prof. Jeleń znalazł się wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie Food Science, uwzględniając całokształt dorobku.

Patron Medalu, prof. Wiktor Kemula, był polskim chemikiem uważanym za twórcę polskiej szkoły polarografii, elektrochemicznej metody analitycznej.

MK, źródło: UPP

Dyskusja (0 komentarzy)