Aktualności
Nagrody
07 Grudnia
Fot. Tobiasz Bułynko
Opublikowano: 2022-12-07

Prof. Jan Ostrowski nagrodzony za działania na rzecz dziedzictwa kulturowego

Prof. Jan Ostrowski, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, odebrał 6 grudnia Nagrodę im. profesora Jana Zachwatowicza. Uroczystość odbyła się wArkadach Kubickiego w Warszawie.

Nagroda im. prof. Jana Zachwatowicza została ustanowiona przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w celu uznania wybitnych osiągnięć osób działających w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, realizowanych jako misja na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Przyznawana jest od 2000 roku. Jej laureatami mogą być osoby działające na rzecz ochrony i konserwacji zabytków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na rzecz ochrony dziedzictwa poza granicami kraju.

Prof. Jan Ostrowski przez 45 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki UJ. W latach 1989–2020 pełnił funkcję dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Przez ponad 30 lat kierowania tą instytucją doprowadził do kompleksowej konserwacji substancji zabytkowej i unowocześnienia działalności zgodnie ze standardami światowymi. Współorganizator licznych wystaw, zarówno na Wawelu, jak i na całym świecie.

W roku 1990 został wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Był członkiem Rady do Spraw Muzeów, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. W 2010 r. został członkiem korespondentem, a w 2015 członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, w której w roku 2018 został wybrany na prezesa.

Jego badania obejmują sztukę wieków XIV–XX, ze szczególnym naciskiem na okres baroku i romantyzmu. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, popularnonaukowych i eseistycznych, w tym kilkunastu książek. Zainicjował i prowadził program inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na kresach. W latach 1993–2015 pod jego redakcją i ze znacznym udziałem autorskim ukazały się 23 tomy inwentarza „Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”.

Wraz z prof. Ostrowskim nagrodę otrzymała także wieloletnia konserwator zabytków województwa szczecińskiego i zachodniopomorskiego Ewa Stanecka.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)