Aktualności
Nagrody
23 Listopada
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2022-11-23

Prof. Ryszard Legutko z Nagrodą im. ks. Radziszewskiego

Prof. Ryszard Legutko z Uniwersytetu Jagiellońskiego został tegorocznym laureatem Nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego, przyznawanej  przez Towarzystwo Naukowe KUL za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Idea Nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego zrodziła się w 1972 roku w związku pięćdziesiątą rocznicą śmierci twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oficjalnie wyróżnienie zostało ustanowione przez Towarzystwo Naukowe KUL dwa lata później. Pierwszym laureatem był prof. Władysław Tatarkiewicz.

W tym roku nagroda trafiła w ręce prof. Ryszarda Legutki, cenionego filozofa, zwłaszcza w zakresie filozofii starożytnej, historii filozofii oraz filozofii politycznej i społecznej. Tłumaczył i komentował dialogi Platona: Fedon (wyd. 1995, 2018), Eutyfron (wyd. 1998), Obrona Sokratesa (wyd. 2003), Kriton (2017). Jest współzałożycielem Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej, którego był prezesem do 2005 r. Dwa lata później został ministrem edukacji narodowej, a następnie w latach 2007–2009 sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2009 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego (VII, VIII i IX kadencji). Włada językami: greckim, łaciną, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i niemieckim. Należy do wielu towarzystw i stowarzyszeń naukowych, m.in. Collegium Invisibile.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody nie brakuje wybitnych przedstawicieli nauki polskiej. Uhonorowani nią zostali m.in. prof. Konrad Górski, prof. Stefan Swieżawski, ks. prof. Józef Pastuszka, prof. Irena Sławińska, prof. Tymon Terlecki, prof. Krzysztof Skubiszewski, prof. Anna Świderkówna, prof. Lech Kalinowski, prof. Stefan Sawicki, ks. prof. Michał Heller, prof. Andrzej Półtawski, prof. Wojciech Roszkowski, o. prof. Mieczysław Krąpiec, ks. prof. Stanisław Wilk.

źródło: KUL

 

Dyskusja (0 komentarzy)