Aktualności
Nagrody
08 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-12-08

Prezes Rady Ministrów przyznał doroczne nagrody za działalność naukową

Pięć nagród indywidualnych i jedną zespołową przyznał Prezes Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w roku 2022. Doceniono także autorów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

W tym roku Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano po raz 30. Uhonorowane zostały nimi 44 osoby i jeden zespół badawczy. W tym gronie najwięcej jest laureatów z Uniwersytetu Warszawskiego (4), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (4) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (4). Czworo nagrodzonych wywodzi się z instytutów Polskiej Akademii Nauk. W sumie laury trafiły do przedstawicieli 26 instytucji. Tradycyjnie wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach. W najbardziej prestiżowej – osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej – nagrodzeni zostali:

  • dr hab. Tomasz Michał Brzozowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej

Za nowatorskie i pionierskie w świecie hipotezy potwierdzone badaniami doświadczalnymi, które wzbogaciły wiedzę o mechanizmach odporności błony śluzowej przewodu pokarmowego w ujęciu tzw. bariery śluzówkowej, gastroprotekcji względem uszkodzeń wywołanych przez różne czynniki fizjologiczne i patologiczne, doświadczalnym badaniu patomechanizmów choroby wrzodowej i nieswoistych zapaleń jelitowych.

  • dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk z Politechniki Warszawskiej za nowatorskie sposoby przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych

Za badania nad ukrytymi kanałami sieciowymi, w szczególności nad nowymi technikami ukrywania informacji, ich wykorzystaniem przez atakujących, nad sposobami ich wykrywania oraz opracowanie nowatorskich sposobów przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych.

  • dr hab. Mirosław Robert Mączka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN za projektowanie, syntezę i badania hybrydowych związków organiczno-nieorganicznych do zastosowań spintronicznych i optoelektronicznych

Za nowatorskie badania, które doprowadziły do odkrycia szeregu nowych materiałów funkcjonalnych i w istotny sposób pogłębiły wiedzę w zakresie związków hybrydowych.

  • prof. dr hab. Kazimierz Józef Panuś z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za trzytomową monografię Kaznodziejstwo

Za pokazanie, że w przeszłości wpływ kaznodziejstwa na polską religijność, szerzej kulturę był większy niż oddziaływanie książek.

  • zespół z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Piotra Polkowskiego w składzie: dr hab. Karol Rawicz-Pruszyński, dr hab. Radosław Mlak, dr Katarzyna Gęca, dr Magdalena Skórzewska, dr Katarzyna Sędłak, dr hab. Andrzej Kurylcio, dr Bogumiła Ciseł, lek. Agnieszka Pikuła, dr Zuzanna Pelc i dr Magdalena Kwietniewska za optymalizację diagnostyki i leczenia wybranych nowotworów złośliwych

Za wielospecjalistyczne podejście do terapii onkologicznej, implementację nowoczesnych technologii w onkologii oraz pełne wykorzystanie możliwości leczenia skojarzonego nakierowane na osiąganie optymalnych wyników diagnostyczno-leczniczych takich nowotworów jak rak piersi, rak jelita grubego czy rak żołądka.

  • dr hab. Dominika Sobolewska z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu za poszukiwania projektowe wspomagające projekt badawczy dla deklinacji tematów wystawowych dla przestrzeni wspólnej poszczególnych Klastrów w ramach Expo 2015 32, dystrybucję przestrzeni usługowo-komercyjnych na terenie Expo 2015 oraz całokształt działalności naukowej i artystycznej

Za wszechstronność i szerokie horyzonty. W realizacjach dr hab. Sobolewskiej kładziony jest nacisk na różnorodność inspiracji i wykorzystanie doświadczeń płynących z różnych obszarów wiedzy. Jej dorobek jest spójny i cechuje się logicznym rozwojem. Stosowane rozwiązania wypracowane w trakcie międzynarodowej współpracy są oparte o najnowsze metodologie. Projekty pozwalają zrozumieć jak bardzo współczesny dizajn jest dziedziną aktywności twórczej osadzonej w tkance społecznej. Jej udział w różnorodnych przedsięwzięciach badawczych, projektowych i naukowych spowodował, że jest postacią rozpoznawalną w świecie twórców pracujących w obszarze nowych mediów, działań partycypacyjnych, dizajnu kolaboracyjnego i przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jej prace znalazły już zastosowanie w międzynarodowych realizacjach o szerokim zasięgu jak EXPO 2015, przyczyniając się do promocji polskiej myśli projektowej o innowacyjnym charakterze.

Nagrody przyznawane są od 1994 roku. Zgodnie z rozporządzeniem z maja 2019 r. premier może przyznać w danym roku nie więcej niż 45 nagród, w tym maksymalnie: 25 za rozprawy doktorskie; 10 za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i tyle samo za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej. Ta ostatnia kategoria połączyła osobno nagradzane wcześniej osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz naukowo-techniczne. Wysokość wszystkich nagród była do niedawna „sztywna” (od 25 tys. zł dla doktorów po 125 tys. zł za wybitne osiągnięcia). Od 2019 r. maksymalna wartość nagrody nie może przekroczyć 8-krotności (w przypadku rozpraw doktorskich), 12-krotności (habilitacje) i 24-krotności (osiągnięcia naukowe) minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (obecnie 6410 zł). Zespołowi ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów przewodniczy prof. Tomasz Giaro.

MK

Pełna lista nagrodzonych

Dyskusja (0 komentarzy)