Aktualności
Nagrody
06 Marca
Opublikowano: 2024-03-06

Rektor AGH z tytułem Diamentowego Inżyniera

Najbardziej innowacyjnych twórców techniki w Polsce nagrodzono w plebiscycie „Złoty Inżynier 2023”. Zaszczytny i prestiżowy tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

„Złoty Inżynier” to tytuł przyznawany innowacyjnym twórcom techniki i wynalazcom. Nagroda promuje osiągnięcia i dokonania polskich inżynierów, a także podkreśla ich rolę w rozwijaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Gala XXX Plebiscytu „Przeglądu Technicznego” oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się 4 marca, przy okazji obchodów Światowego Dnia Inżyniera, w Warszawskim Domu Technika NOT. Nagrody przyznano w 8 kategoriach, w niektórych laureatami zostali akademicy.

Prestiżowy tytuł Diamentowego Inżyniera trafił w ręce prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z podwawelską uczelnią jest związany zawodowo od 1978 roku. Tematyka jego badań naukowych obejmuje inżynierię materiałową i technologię chemiczną ze specjalnością materiałów ceramicznych, w tym zwłaszcza: spiekanie tworzyw ceramicznych, ceramikę zaawansowaną węglikową i azotkową, specjalne techniki otrzymywania tworzyw, zwłaszcza metodę samo rozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej SHS oraz technologie produkcji ceramiki użytkowej.

Jego działalność inżynierska to prace głównie dla krajowego przemysłu ceramicznego (ceramika szlachetna, płytkowa, ogniotrwała, sanitarna, techniczna, zaawansowana). Opracował metody otrzymywania specjalnych tworzyw ceramicznych (węgliki, azotki, sialony, alony, kompozyty) techniką SHS, metody otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych o właściwościach plastycznych tzw. nanolaminatów (fazy MAX), nowe warstwowe tworzywa ceramiczne odporne balistycznie dla konstrukcji pancerzy ceramicznych, technologie otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych (szkliwa, pigmenty, masy ceramiki płytkowej, sanitarnej i elektrotechnicznej).

W kategorii Nauka Złotym Inżynierem został prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, energoelektronik z Politechniki Częstochowskiej, zaś Srebrnym – dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, specjalista w zakresie spawalnictwa, związany z Łukasiewicz – Górnośląskim Instytutem Technologicznym.

W kategorii Zarządzanie statuetkę Złotego Inżyniera odebrał prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, inżynier budownictwa, były przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce

W kategorii Technika medyczna wyróżniono mgr. inż. Ryszarda Piotra Kowskiego, fizyka medycznego, wykładowcę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Politechniki Łódzkiej.

W kategorii Młodzi Inżynierowie uhonorowano m.in. dr inż. Annę Zielińską z Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie, specjalizującą się w zagadnieniach związanych z blockchainem i elektromobilnością, oraz mgr. inż. Łukasza Żrodowskiego, materiałoznawcę działającego w obszarze druku 3D, doktoranta na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)