Aktualności
Nagrody
21 Czerwca
Od lewej: R. Pawliczak, P. Majak, J. Kotlinowski
Opublikowano: 2021-06-21

Rozdano granty Naukowej Fundacji Polpharmy

Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali laureatami tegorocznych grantów Naukowej Fundacji Polpharmy. Podczas uroczystości w Warszawie wręczono także stypendia młodym naukowcom oraz nagrody za najlepsze prace magisterskie. 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, organizowany od 2002 roku, jest najważniejszym programem Fundacji. Tematem jego XIX edycji była „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”. Na konkurs wpłynęło 10 wniosków projektów badawczych, z czego 9 zostało skierowanych do oceny recenzentów. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową wniosków i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów. Łączny koszt realizacji nagrodzonych projektów to 1 136 280 zł

Laureatami zostali:

  • prof. Paweł Majak, kierownik Kliniki Pulmonologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny; koszt realizacji projektu: 550 440 zł)

Naukowcy są przekonani, że razem z zapaleniem, w sposób nierozłączny, związane jest zaburzenie składu bakterii. W wielu badaniach potwierdzono, że im bardziej zaburzony jest ten skład, tym cięższy jest proces zapalny. I odwrotnie, im cięższe zapalenie, tym można się spodziewać głębszych zaburzeń składu bakterii. Zaburzenia dotyczą proporcji różnych szczepów bakterii saprofitycznych, ale również obecności flory patogennej. Projekt zakłada uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań. Po pierwsze, czy zdrowy nabłonek może w warunkach dysbiozy odpowiedzieć zapalnie? Czy nabłonek z przewlekłym zapaleniem, który znajdzie się w warunkach eubiozy, wyhamuje procesy zapalne? Jakie zburzenia molekularne będą wówczas obserwowane? Prof. Majak liczy, że uda się wytypować najbardziej prawdopodobne zaburzenia molekularne, które staną się punktem uchwytu ewentualnej farmakologicznej interwencji w celu hamowania procesów zapalnych indukowanych dysbiozą.

  • prof. Rafał Pawliczak z Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii w Oddziale Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy; koszt realizacji projektu: 81 840 zł)

Badacz postawił hipotezę badawczą, że u chorych, którzy w późniejszym okresie życia rozwijają astmę, część mikroflory bakteryjnej jest nieobecna lub zasiedlona przez inne bakterie. Badanie składu mikrobiomu jelitowego (NEXT Generation Sequencing) to jedyna metoda, która pozwala na detekcję dowolnej nieznanych liczby drobnoustrojów. Celem długookresowym badań jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy przyczyną astmy może być uboga, czy inna w składzie mikroflora jelitowa. Innym celem jest ustalenie czy i w jaki sposób różnorodność flory bakteryjnej moduluje zapalenie, w tym zapalenie alergiczne. Prof. Pawliczak zamierza stworzyć system, który pozwoli na zwiększenie w sztuczny sposób różnorodności mikrobiomu jelitowego u dzieci. Jeśli uda się poznać mechanizmy, w jakich mikrobiom jelitowy modyfikuje zapalenie alergiczne, będzie można stworzyć model terapeutyczny możliwy do komercjalizacji.

  • dr Jerzy Kotlinowski z Zakładu Biochemii Ogólnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Analiza funkcji białka Mcpip1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia   dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne; koszt realizacji projektu: 504 000 zł).

Celem proponowanego projektu badawczego jest określenie roli, jaką pełni białko MCPIP1 (Monocyte Chemoattractant Protein-Induced Protein1) w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych (PBC) u myszy. Doświadczenia zaplanowane w ramach projektu umożliwią poszerzenie wiedzy o mechanizmach prowadzących do rozwoju tej choroby. Sprawdzone zostanie m.in. czy białko MCPIP1 jest zaangażowane w rozwój PBC u ludzi. Dr Kotlinowski chciałby, by jego badania pozwoliły na opracowanie leków hamujących rozwój PBC, opartych na modulacji aktywności MCPIP1.

Naukowa Fundacja Polpharmy od 2006 roku wspiera aktywność badawczą młodych uczonych organizując co dwa lata program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W tym roku stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł otrzymało 9 doktorantów. Dotychczas przyznano stypendia doktoranckie o łącznej wartości sześciuset sześćdziesięciu tysięcy złotych.

Fundacja nagradza również autorów najlepszych prac magisterskich wydziałów farmaceutycznych. Laureaci wyłaniani są w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Fundacja od 17 lat jest fundatorem nagród dla zwycięzców. W tym roku otrzymały je trzy studentki z uniwersytetów medycznych w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach.

Granty i nagrody wręczono laureatom 21 czerwca podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)