Aktualności
Nagrody
20 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-12-20

Rusza konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk zainaugurowały drugą edycję konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego przyszłego roku.

Celem nagrody, ustanowionej w 2019 r., jest podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. W tym roku wyróżnienie zostanie przyznane już po raz drugi parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania dla ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniają się do zacieśnienia współpracy naukowej między oboma krajami.

Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy i badaczek reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu. Laureatów wybierze polsko-francuskie jury powołane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Zwycięzcy konkursu otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej. Nagroda jest współfinansowana przez FNP i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2022 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Paryżu jesienią 2022 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fnp.org.pl.

Pierwszy konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową został rozstrzygnięty w 2019 r. Wręczenie odbyło się w lutym 2020 r. w Warszawie. Wyjątkowo nagrodzone zostały dwie pary laureatów: dr hab. Marcin Szwed z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Laurent Cohen z Instytutu Badań nad Mózgiem i Rdzeniem Kręgowym (Institut du Cerveau et de la Moelleépinière, ICM), a także prof. Jakub Zakrzewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Dominique Delande z Narodowego Centrum Badań Naukowych we Francji (CNRS). Pierwszy konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).

źródło: FNP

Dotykając wzrokiem

Dyskusja (0 komentarzy)