Aktualności
Nagrody
07 Czerwca
Źródło: arch. prywatne
Opublikowano: 2021-06-07

Socjolog z UŁ laureatem Nagrody im. Nowaka

Prof. Krzysztof Konecki z Uniwersytetu Łódzkiego został laureatem tegorocznej Nagrody im. Stefana Nowaka. Doceniono serię jego prac opublikowanych  w latach 1994–2019. 

Nagroda im. Stefana Nowaka przyznawana jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia z dziedziny metodologii nauk społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego. W jubileuszowej, dziesiątej, edycji laureatem został prof. Krzysztof Konecki, kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uhonorowano go za serię prac z lat 1994–2019: Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw (1994), Studia z metodologii badań jakościowych (2000), Ludzie i ich zwierzęta (2005), liczne artykuły w „Przeglądzie Socjologii Jakościowej” aż po Advances in Contemplative Social Research (2019). Jury podkreśliło transgresyjny charakter jego badań , ciągłe przekraczanie granic terenu i metod badań społecznych, poszukiwanie nowych metod, a także jego inspiratorską rolę w socjologii polskiej oraz wysoki poziom redagowanego przezeń „Przeglądu Socjologii Jakościowej”.

Z Uniwersytetem Łódzkim Konecki związany jest od 1983 roku. Obecnie pełni funkcję dziekana ds. nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest także członkiem zarządu European Society for the Study of Symbolic Interaction.

W orbicie jego zainteresowań naukowych znajdują się: metodologia badań jakościowych, badania wizualne, kultura organizacyjna mikrosocjologia, socjologia pracy, zarządzanie przedsiębiorstwami japońskimi, rekrutacja i selekcja w agencjach doradztwa personalnego, interakcje człowieka z naturą i ze zwierzętami, komunikacja międzykulturowa, metodologia teorii ugruntowanej, symboliczny interakcjonizm, socjologia kontemplacyjna, metody fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk, techniki auto-obserwacji, kreatywność w badaniach jakościowych, wizualna teoria ugruntowana.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)