Aktualności
Nagrody
22 Grudnia
Autorka: Marta Szar
Opublikowano: 2022-12-22

Studentka Politechniki Krakowskiej z Vectorworks Design Prize

Marta Szar, studentka architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej, zdobyła Nagrodę Główną w międzynarodowym konkursie Vectorworks Design Prize 2022. Zaprojektowała park w miejscu ekologicznego nieużytku znajdującego się w Krakowie.

Na początku grudnia 2022 roku ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu projektowego o stypendium Vectorworks Design Prize oraz Nagrody Richarda Diehla dla studentek i studentów architektury, architektury wnętrz i krajobrazu oraz technik scenicznych. Aby wziąć w nim udział należało przesłać ostatnio ukończoną pracę. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym organizatorzy wyłonili cztery projekty (na szczeblu krajowym), po jednym z każdego regionu — Beneluksu, Francji, Polski. Koncepcje te automatycznie przeszły do kolejnego etapu, w którym przyznano nagrodę Richarda Diehla w wysokości 9 tys. dolarów.

Kilkudziesięcioosobowe jury z udziałem pięciorga Polaków oceniało prace w czterech kategoriach: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Sztuka Sceniczna. Wśród projektów dotyczących architektury krajobrazu za najlepszą uznano pracę „Park Deszczowy” autorstwa Marty Szar z Politechniki Krakowskiej. To projekt parku w miejscu ekologicznego nieużytku znajdującego się w Krakowie. Obszar ten otoczony jest zurbanizowanymi dzielnicami, ale mimo tego ciągle cechuje go urozmaicona rzeźba terenu, hydrografia, a także zróżnicowanie biologiczne. W opinii jurorów koncepcja uwzględnia realizację dwóch założeń.

Z jednej strony zakłada stworzenie strefy miejskiej będącej terenem rekreacyjnym dla mieszkańców, z drugiej – wykorzystuje ostoję ptaków do stworzenia strefy naturalnej. Po szeroko zakrojonych badaniach lokalnych potrzeb oraz serii analiz urbanistycznych i krajobrazowych powstała propozycja nowego parku. Zaprojektowany miejski teren rekreacyjny jest wyraźnie podzielony na strefy, w których odwiedzający są jedynie gośćmi – czytamy w opinii. Dla autorki projektu ważne było wykorzystanie potencjału hydrologicznego tego miejsca i przekształcenie terenu w spójny system retencyjny z zastosowaniem wielu rozwiązań, które wspierają lokalną retencję.

Studentka architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej otrzymała Nagrodę Główną i 1000 dolarów.

MK, źródło: PK, www.architekturaibiznes.pl

Dyskusja (0 komentarzy)